Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Новини -> Новини 2008 г. :
 

 

 

 

 Уважаеми настоящи и бъдещи родители,

 

По повод възникналите противоречия и неясноти във форум БГ-Мамма, бихме желали да Ви напомним, че Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) е:

 • неправителствена и независима организация;
 • доброволно сдружение, в което работят майки от цялата страна;
 • организация, изградена от майки в подкрепа на майките, бащите и децата в България;
 • сдружение, постигащо реални и конкретни резултати в интерес на родителите, избрали да отгледат децата си в страната.

За повече информация относно инициативите на Сдружението, моля посетете нашия сайт: www.snbm.org.

 

СНБМ не е:

 • сателит на политическа партия;
 • не изразява политически интерси и не се обвързва с политически идеологии;
 • не обслужва отделни прослойки от населението.

Във връзка с предложението ни за удължаване срока на платеното майчинство от 9 месеца на 1 година в размер на 90% от доходите на осигурената майка, категорично заявяваме, че СНБМ не е поставяло никакво съпътстващо или обвързващо условие! СНБМ не участва в обсъжданията на тройната коалиция и няма възможност да оказва влияние при вземането на решения. Петицията, върху която повечето от Вас положиха подписа си, бе публикувана коректно спрямо нашите искания и предложения. Гарантираме за истинността и искреността си!

 Ние, майките от Сдружението, също като Вас, научихме от медиите за увеличаване срока на осигуряване от 6 месеца на 12 месеца. Все още не разполагаме с конкретен текст, както и с допълнителна информация. СНБМ продължава усилено работата си по Бюджет 2009 с оглед изясняване положението на майките в заварено положение, семействата с близнаци, както и за промяната в минималния срок на осигуряване.

Тези от Вас, които следят работата ни през изминалите години, познават усилията, които положихме за увеличаване на платеното майчинство още през 2006 г. Вярваме, че огромна част от Вас и в този момент, се ползват от постигнатите резултати.

Надяваме се на разбиране и подкрепа от Ваша страна, тъй като Сдружението няма друга цел, освен подобряване качеството на живот на семействата в България!

 

Изабел Басмаджиян-Минева

Заместник-председател на УС на СНБМ

 

 

Петиция на СНБМ в подкрепа на майчинството!

 

В продължение на инициативата ни за удължаване на платеното майчинство от 315 на 410 дни и справедливи условия за майките на близнаци, и във връзка с предстоящото второ четене на бюджет 2009, Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” организира електронна подписка

 

За една година майчинство!

 

 Помогнете ни да реализираме тази идея като подкрепите инициативата ни работещите и осигурени майки да получават 90% от заплатата си докато детето им навърши една година! Сега те я получават до 9-месечна възраст на детето и единственият им избор след това е да наемат детегледачка или да останат на минимална работна заплата вкъщи. Защото няма достатъчно детски ясли, дори няма ясли за деца на 9 месеца, освен на хартия.

 Имаме 3 важни аргумента:

- здравето на децата и незаменимата майчина грижа;

- демографската и икономическата криза;

- липсата на достатъчно места в детските заведения.

За повече информация и контакти: Ина Игнатова, +359 882 401 611

  

 Кръгла маса "Хранене, хигиена и ремонти в детските заведения"    

 

      Съвместно със Софийска община, Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" организара кръгла маса на тема "Хранене, хигиена и ремонти в детските заведения", която ще се проведе на 28 и 29 ноември 2008 г. в Културен дом "Красно село". Събитието ще протече със следната програма:

Модул 1: Актуални проблеми на хигиенизирането в детските заведения. Проблеми и предложения

Модул 2: Пълноценно и здравословно хранене в детските заведения. Проблеми и предложения

Модул 3: Ремонти в детските заведения на територията на Столична община. Проблеми и предложения

      В рамките на кръглата маса ресорните институции и неправителственият сектор, в наше лице, ще имат възможността да дискутират проблемите и трудностите, пред които са изправени детските заведения в страната. Събитието ще бъде закрито с пресконференция.

         Повече информация за съдържанието на модулите, можете да откриете ТУК!

   

  

 П Р А В О   Н А   О Т Г О В О Р

 

 

Във връзка с публикуваното от пресцентъра на МТСП съобщение в отговор на  проведената от сдружение „Настоящи и бъдещи майки” пресконференция на 23 ноември 2008 г., свързана с отказа за увеличаване на платеното майчинство от 315 на 410 дни и инициирането на законодателна промяна за майчинството при близнаци,

 

с настоящото категорично не приемаме опитите на МТСП да прехвърли отговорността за това решение на управляващата коалиция и считаме, че  то е взето под влиянието на погрешно представени аргументи от страна на министерството.

 

По повод отправеното обвинение, че предложенията ни са продиктувани от „лични амбиции на отделни народни представители, както от опозицията, така и от управляващата коалиция”, се възползваме от правото си на отговор - сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) е независима неправителствена организация, чиято основна мисия е да съдейства за подобряване на условията и качеството на живот на българските семейства, и която се стреми да изпълнява ролята на медиатор между обществото и институциите. И ние, членовете му, се ръководим от това във всичко, което правим.

 

                Целите на сдружението са записани в член 5 на Устава на СНБМ.

                http://www.snbm.org/index.php?p=2

 

 

       Пресконференция

"410 дни платено майчинство - мисията Е възможна" 

С Във връзка с обсъждането на законопроектите за държавния бюджет и бюджета за ДОО за 2009 г. сдружение “Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) проведе пресконференция на тема “410 дни платено майчинство – мисията E възможна”, в рамките на която бяха представени конкретни проблеми, залегнали в проекта за държавен бюджет за 2009 г., които противоречат на заявените политики за стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца в България и целят явното дискриминиране на жените, избрали да останат и да родят в страната си.

 

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” изрази категоричното си  несъгласие във връзка с:

1.        Отпадането на предложението за удължаване на срока за получаване на обезщетение за бременност и раждане от 315 на 410 дни, както и невярната и некоректна интерпретация от страна на МТСП на текстовете от проекта на Директива на ЕС, изменяща Директива 92/85;

2.        Липсата на предложение за промяна на майчинството за близнаци въпреки поетите ангажименти от страна на МТСП да инициират такава.

 

и отправи следните предложения, които да бъдат разгледани и взети предвид при обсъжданията между първо и второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2009 година:

1.        увеличаване на отпуска за бременност и раждане от 315 на 410 дни;

2.        приемането на нов вид помощ в Закона за семейните помощи за деца – месечна помощ за отглеждане на близнаци до 2-годишна възраст;

3.        отпадане на подоходния критерий за месечните помощи за деца или въвеждане  на реално семейно подоходно облагане.

 

Аргументи на СНБМ „за” предложението :

§          демографската криза – страната ни е с -5‰ естествен прираст и е в най-тежко положение от всичките 27 държави-членки на ЕС;

§          при запазване на динамиката на демографските показатели, прогнозите недвусмислено сочат намаляване на населението на България до 2035 г. с 14,5%, или над 1 000 000 българи по-малко;

§          икономическата криза, която вече се проявява и у нас ще доведе до намаляване на раждаемостта вследствие увеличаването на безработицата и нестабилността на икономиката и влошаването на жизнения стандарт;

§          по-дългият отпуск за бременност и раждане представлява стимул за майките да се осигуряват на реалната си заплата и води до изсветляване на икономиката;

§          необходимостта констатирана от психолозите майката да отглежда детето си поне през 1-вата година от живота му;

§          недостатъчен брой места в детските заведения;

§          подоходния критерий за месечните помощи за деца в съчетание с липсата на реално семейно подоходно облагане поставят в неравностойно положение онази част от обществото, която има реален осигурителен принос.

 

По отношение на предложението ни за подпомагане на семействата с близнаци, то принципно бе възприето от МТСП. На конкретното ни предложение обаче, внесено на 10.09.2008 г. и повторно внесено на 18.11.2008 г. нямаме отговор.

 

През месец септември т.г. социалният министър, Масларова, обяви публично, че нейният екип обсъжда предложение за удължаване на майчинството от 315 на 410 дни (тоест от 9 месеца до 1 година) и всички майки очакваха това да се случи от следващата 2009 година.

Най-изненадващо обаче на 20-ти октомври от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обявиха, че няма да предложат удължаване на майчинството. Като аргумент за това решение бе цитиран наскоро публикуван проект на директива на ЕС, чиято интерпретация от страна на МТСП може да се характеризира като сериозна некомпетентност или за явен опит за въвеждане в заблуждение и манипулиране на обществото.

Разработеният проект на директива предвижда:

-          удължаване на съществуващия в Директива 92/85/ЕЕC задължителен минимален срок на платеното майчинство от 14 на 18 седмици.

-          не се ограничава възможността на държавите-членки да осигурят по-високо от гарантираното от директивата ниво на закрила и изрично се потвърждава, че при въвеждането на директивата не бива да се допуска  снижаване нивото на закрила, което вече е постигнато от  държавите-членки.

 

България наистина е сред първите по отношение на продължителността на отпуска по майчинство, но има и по-добри примери.

СНБМ счита, че не е коректно да сравяняваме условията за майчинството у нас и в Швеция, тъй като социалноосигурителните ни системи за различни, както и стандарта на живот и демографското развитие.

Затова сдружението счита, че би следвало да се вземе за пример Румъния, страната с която извървяхме заедно пътя към членство в ЕС, държавата, с която имаме сходно икономическо развитие и демографска структура.

 

В Румъния за пореден път са крачка пред нас. През следващата година се въвежда  безпрецедентно за ЕС като сума и срок майчинство: майките там ще получават 85 % от заплатата си в продължение на цели 2 години. Очевидно румънското правителство си е поставило като приоритет справянето с демографската криза.

Нашето правителство поне на книга признава демографската криза като сериозен проблем и през 2006 г публикува Демографска статегия 2006-2020 г. В част 3-та на стратегията са поставени задачи за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца:

-          финансови стимули за раждане и отглеждане на дете, особено за раждане и отглеждане на второ дете;

-          култивиране на двудетен семеен модел.

 

СНБМ счита, че приетите до момента мерки по отношение насърчаване на раждаемостта са в правилната посока, но не са достатъчни.

 

Другото неизпълнено обещание на МТСП към майките се отнася към майките на близнаци.

Какво е развитието на казуса с майчинството при близнаци досега?

След проведената от СНБМ през миналата година кръгла маса в рамките на кампанията на сдружението по проблемите на близнаците в НС бе внесено предложение за увеличение на майчинството на майките на близнаци. По време на обсъждането на предложението в Комисията по бюджет и финанси от страна на Националния осигурителен институт (НОИ) и МТСП беше изказана тезата, че увеличаване на майчинството за майките на  близнаци в Кодекса за социално осигуряване противоречи на осигурителните принципи, тъй като обезщетението е за майката, а не за децата. НОИ и МТСП обаче не оспориха необходимостта от приемането на  мерки за подпомагане на семействата с близнаци като предложиха това да бъде направено в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

Депутатите възприеха аргументите, като изказаха готовност да разгледат отново въпроса, след като бъде изготвено предложение по ЗСПД в тази връзка.

През месец юни т.г. СНБМ провее среща със зам. министъра на МТСП Лазар Лазаров, по време на която сдружението пое ангажимент да изготви предложение по ЗСПД. Изготвеното предложение бе изпратено още през месец септември до МТСП. До този момент не е получен отговор, въпреки поетия ангажимент и регламентирания в закона 30-дневен срок за отговор. Не е внесено и предложение в НС за решаването на този въпрос.

 

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” счита, че подпомагането на семействата с близнаци не би натоварило значително държавния бюджет поради малкия им брой.

През 2007 г. има общо 898 раждания на близнаци, като от тях 883 са двойки, а 15 са тройки близнаци. Живородените близнаци представляват около 2 % от всички живородени деца. Според изчисленията на СНБМ направеното предложение ще струва на бюджета около 3 млн. лв.

 

                За контакти и повече информация: Ина Игнатова, +359 882 401 611

 

 

 

 

         През месец септември 2008 г. СНБМ депозира Отворено писмо до кмета на Столична голяма община, г-н Бойко Борисов, във връзка със закъснелите ремонти в детските заведения. Пълният текст можете да намерите ТУК.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНБМ

28 септември 2008 г.

  

Управителният съвет на “Сдружение настоящи и бъдещи майки” на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 28.IХ.2007 г. в 16 ч. в София, кв. Гоце Делчев, бл. 22, вх. А, ет. 6, ап. 26 (ъгловата сграда на бул. "Гоце Делчев" и бул. "България") при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет, избор на нов управителен съвет, избор на нов председател и заместник-председател на СНБМ;

2. Избор на координатори за отделните звена на СНБМ съгласно организационната структура;

3. Избор на главен-счетоводител, избор на отговорник за членовете и избор на говорител на СНБМ;

4. Обсъждане и конкретизиране на приоритетните области на действие;

5. Други.

Поканват се всички членове да участват в общото събрание лично или чрез представител по реда на чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ. Регистрацията на членовете и техните представители за участие в общото събрание започва в 15,45 ч. и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност за членовете – физически лица, на удостоверение за актуална съдебна регистрация на членове – юридически лица, и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на членовете. В случай, че някой от членовете упълномощи друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

ЛЯТОТО ЗОВЕ КЪМ ВЕСЕЛИ ИГРИ!

   В разгара на лятото Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” организира празник, посветен на цялото семейство. На 26 юли 2008 г. от 17:00 ч. Лятната естрада в Борисовата градина стана домакин на много игри и състезания, веселба с актьори, рисунки, танци, забавления и награди. Под мотото „Член на СБНМ стани и бъдещето на децата промени!” поканихме родители да се присъединят към инициативите ни, като станат част от нашето сдружение.

   Събитието се осъществи с подкрепата на Парти агенция „Малчуган Великан”, Фондация “Работилница за граждански инициативи” и с партньорството на BG-Mamma.

Детски празник "Пролетна приказка"

 

     На 30 март, неделя, столичната зала “Средец” се изпълни с много смях, музика, танци, детски рисунки, цветя, балони и подаръци – за втора поредна година Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” организира благотворителен детски празник “Пролетна приказка”!

      Събитието откри председателят на Сдружението г-жа Таня Жоакимсман, а чаровната Марияна Векилска, журналист от бТВ и майка на две деца, с много усмивки и настроение изпълни ролята си на водещ. Прекрасната актриса Елена Петрова единодушно беше избрана за почетен член на Сдружението и получи заслужена грамота.

    Над 100 малки художници на различна възраст (от 3 до 14 г.) и от различни краища на България изпратиха своите рисунки за нашия конкурс „Моите пролетни празници”. Специални участници и този път бяха децата от дома в с. Доганово, лишени от родителски грижи. Животни, цветя, Великденски зайченца, много настроение и талант бликаха от всички творби. Традицията повелява да раздадем специални награди за най-добрите и поощрителни награди за почти най-добрите – това прави общо 39 дечица! Всички рисунки украсяваха залата по време на празника, като наградените ще бъдат ползвани от Сдружението за бъдещи инициативи, а продадените – ще подпомогнат финансово работата ни.

     Актьорите и малките палавници наравно се забавляваха с гатанки и приказки, а за най-неуморимите купонджии организирахме детска дискотека. И както всички знаем, неделима част от веселието е и здравата почерпка! Сладкото изкушение беше огромната торта със щъркели и много цветя, която зарадва малките и големи празнуващи.

     Родителите имаха възможност да се запознаят с инициативите на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки", както и да станат наши членове. Събраните средства от празника ще бъдат използвани за мероприятията, организирани от Сдружението, в което на доброволни начала работят майки от цялата страна.

    Празникът се осъществие благодарение на любезното съдействие на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, форум „БГ-Мамма”, „Глаксо Смит Клайн” и Kid Optics. Културен дом „Средец” отново ни предоставиха безвъзмездно зала, „Хиполенд”, „Пумпелина” и книжарници „Труд” предоставиха наградите за малките художници, а сладкишница „Гаврош” осигуриха прекрасната торта; сп. „9 месеца” и сп. „Моето бебе и аз” отразиха информация за празника и Сдружението. Благодарим Ви за подкрепата!

  

Необходимост от промяна в законодателството

 

             Инициатива „Спаси, дари на..” и Национален форум „Моето дете” ще инициират мероприятия във връзка с нуждата от промяна в законодателството на детското здравеопазване. Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" изрази своята подкрепа с официално становище в нарочно писмо. Организациите ще апелират за:
 • участие на държавата в цялостно финансиране на животоспасяващи операции на деца и трансплантации, извършващи се в чужбина, както и гарантиране на следоперационното медицинско обслужване;
 • ревизиране на законите за насърчаване на дарителство като всички дарения за лечението на болни деца се освободят от данъци;
 • безплатни лекарства за всяко българско дете до навършване на 18-годишна възраст;
 • неограничен брой направления за специалисти.

 

 Отворено писмо до г-н Бойко Борисов,
кмет на Столична голяма община
 
            На 11 февруари 2008 г. Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" изпрати и публикува отворено писмо до кмета на столицата, г-н Бойко Борисов. Така изразихме становището си във връзка със старта на новата електронна система за прием на деца в ДЗ на 4 февруари т.г. и настояхме за намиране на адекватно решение на следните практически проблеми:
 • извършване на проверка на реалните местата в ДЗ, които бяха оповестени;
 • извършване на проверка на удостоверителните документи за ползване на предимство;
 • пълна прозрачност при класирането и наблюдение от представител на неправителствените организации;
 • спешно разрешаване на проблема с липсващите свободни места в ДЗ.
 
 
Кампания „Ние чакаме бебе”, Еврофутбол
 
            На 12 февруари т.г. Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" взе участие в работна група, резултат от дискусията „Здравословната бременност” на 8 февруари 2008 г. Представители на частния бизнес, държавните институции, лекарски и неправителствени организации и медии обсъдиха съдържанието на информационна брошура за всички бъдещи майки, нейното отпечатване и разпространение. Бъдещите родители ще разполагат с данни за изследванията, поемани от НЗОК по време на бременността, какви и защо са препоръчителните изследвания, както и кратки съвети за нормално протичане на раждането.
 
 
Приоритети на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"  за 2008 г.
  
            В рамките на редовна среща на Управителния съвет на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" през месец октомври 2007 г. бяха определени приоритетните области на действие на Сдружението за 2008 г.:
 
 1. Довършване на кампанията с близнаците
 2. Достъпната среда
 3. Медицинско обслужване на деца, бременни и родилки
 
 1. Детски заведения:
 • електронен регистър – подпомагане на разяснителната кампания;
 • апелиране за осигуряването на повече детски ясли и детски градини на територията на София и другите големи градове, в които се наблюдава недостиг на места;
 • прекратяване на практиката на летните отпуски в яслите и детските градини;
 • хранене и хигиена
 1. Програмата за детегледачките на МТСП – очаква се решението на НС по отношение третирането на майчинството с близнаци и евентуалното продължаване на действието на програмата до тригодишна възраст на децата
 2. НОИ – изчисления и изплащане на обезщетенията и болничните
 3. Издръжка на деца, отглеждани от единия родител
 1. Ремонт на сгради на ДЗ; увеличаване на щата за педагози, психолози и логопеди във всяко ДЗ; промяна на отношението на персонала към деца със СОП още в ДГ
 2. Детски кухни – подобряване на качеството на храната и съобразяването ѝ с възрастта на децата
 3. Превенция на насилието в ДЗ, училищата и у дома
 4. Участие в дискусиите относно реформата в образованието

 

 

 

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team