Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Новини -> Новини 2007 г. :
 

 Прес-конференция във връзка с Бюджет 2008

На 19 ноември 2007 г. Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” организира прес-конференция на тема “Поощряване отглеждането на деца в България, в контекста на бюджет 2008”. Във връзка с обсъждането на Законопроекта за държавния бюджет за 2008 г. и Законопроекта за бюджета на ДОО за 2008 г., Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” публично изрази категоричното си несъгласие относно премахването на данъчните облекчения за деца. СНБМ внесе следните предложения:
 • Данъчните облекчения да бъдат индексирани с размера на инфлацията за 2007 г.;
 • Да бъде увеличен прагът на достъп до помощите по Закона за семейните помощи за деца от 200 лв. на 250 лв.;
 • Обезщетението за отглеждане на малко дете да бъде в размер на 190 лв. при минимална работна заплата за страната от 220 лв.
Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" настоя правителството да спази предизборните си ангажименти и да разработи варианти за семейно подоходно облагане, които да бъдат подложени на широка обществена дискусия.
В допълнение, Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" поиска да бъде увеличен размера на майчинството за майките на близнаци, които получават равностойната сума на майките с едно дете след едноплодова бременност. Това е част от инициативата на Сдружението срещу неравностойното третиране на семействата с близнаци.

 

Протест за правата на децата в институции и децата с увреждания

Гражданският протест се състоя на 9 октомври 2007 г. пред Министерство на труда и социалната политика.

 
Кампания в защита правата на семействата с близнаци
 
Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” участва в преговори за майчинство, еднократни помощи, помощи за деца, програма „В подкрепа на майчинството”. Настояхме за:
 • Майките на близнаци да получават еднократни помощи за раждане в двоен размер по Закона за семейни помощи за деца;
 • По програма “В подкрепа на майчинството” на МТСП майката на близнаци да има избор:
  • да ползва толкова детегледачки, колкото са едновременно родените деца;
  • детегледачката, която ще наеме по програмата да получава възнаграждение умножено по броя на децата, за които се грижи.
Постигнахме следните промени в законодателството:
 • Майките на близнаци получават еднократни помощи за раждане в размер на 600 лв. за всяко от децата, ако за майката това е първо или второ раждане. Ако за майката това е трето раждане, то тя получава еднократна помощ като за трето дете.
 • Родителите на близнаци, които имат право на помощи за деца, ще получават помощите в по-висок размер отколкото останалите родители, а именно вместо 25 лв. за дете, ще получават по 37,50 лв. за всяко от децата си или с 50% по-голяма сума.
 • По програма “В подкрепа на майчинството” на МТСП майката на близнаци вече ще може да наеме детегледачка от бюрото по труда, която ще получава заплата от 300 лв. (с 80 лв. повече отколкото би взимала, ако гледа само едно дете). Също така се предвижда промяна по отношение на срока на договора с детегледачката, който скоро ще може да бъде удължен до навършване на 3-годишна възраст на децата (като това важи за всички деца, не само за близнаците).
В преговорите за детските кухни и детските заведения СНБМ поиска  да има предимство и за близнаците при прием в детско заведение.
Постигнахме предимство и за близнаците при прием в детски градини и ОДЗ-та на територията на Софийска община.
Като продължение на работата по тези проблеми, през 2008 г. СНБМ си поставя следните задачи:
 • Отразяване на кампания за правата на близнаците в медийното пространство;
 • Разработване на адекватни програми за помощ в домакинството или помощ при отглеждане на близнаци;
 • Предимства за близнаците при прием в детски заведения в големите общини;
 • Договаряне на отстъпки в цената за второ и всяко следващо дете, записано на детска кухня по едно и също време;
 • Майката на близнаци да получава по едно допълнително минимално обезщетение за бременност и раждане, както и допълнително обезщетение за отглеждане на дете за всяко следващо дете от същата бременност;
 • Целите ни по темите „Майчино и детско здравеопазване” и „Достъпна среда”, насочени само към близнаците, ще бъдат включени като приоритетни в двете нови кампании на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, като ще се отнасят не само до близнаците и техните родители, а и до всички родители и деца.

 

Национална стратегия за детето

През юни 2007 г. Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” прие покана за участие в проект „Национална стратегия на детето”, иницирана от Министерство на труда и социалната политика. В него са заложени най-наболелите напоследък проблеми, свързани с детската бедност, детското здравеопазване, отпадането на деца от образователния процес, насилието от и върху деца. Проектът предвижда множество и разнообразни инициативи за подобряване на социалните услуги и обществения климат в страната с оглед достигане на максимално благоприятна за децата среда.
Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” отправи препоръка за съкращаване сроковете на изпълнение на проекта и предложи обсъждане на възможността за сътрудничество между държавата и висококвалифицираните детски клиники, с цел подпомагане на скъпоструващо лечение. Сдружението предложи да се обсъдят и инструменти за допълнително стимулиране и облекчаване на процедурите при създаване на частни детски заведения, училища и детски центрове.
 

Детски празник „Пролетна приказка” и Кръгла маса

През 2007 г. Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" организира две основни събития обединени в Инициатива срещу неравностойното третиране на семействата с близнаци – Кампания за набиране на средства и Кръгла маса по проблемите на семействата с близнаци.
В рамките на информационната кампания, на 15 април 2007 г. се проведе детски празник на тема „Пролетна приказка” с конкурс за детска рисунка и много награди. Изработена бе информационна брошура с описание на проблема и целите на инициативата, за която се набират средства. Сдружението получи подкрепа от: “БЕБОЛИНО” ООД, Културен дом „Средец”, „Хиполенд”, Център за работа с деца „Пумпелина”, „Детето инфогайд”. По време на подготовката на инициативата за лица на кампанията бяха привлечени Елена Петрова и Крум Савов - родители на близнаци.
На 19 юни 2007 г. се проведена Кръгла маса, която имаше няколко цели:
1.    Информиране на обществеността и привличане на обществена подкрепа чрез
 • Медийно огласяване с участия в предавания на БТВ; ББТ; ТВ „Европа”; ТВ „Икономика”; програма „Хоризонт” на БНР; сп. „Жената Днес”;
 • Изработка и разпространение на видео клипове „Достъпна среда”, „Майчинство” и „Достъпна среда – 2”, в които участваха лицата на кампанията Елена Петрова и Крум Савов;
 • Привличане на партньорски организации – СНБМ получи официалната подкрепа на: „Двойна радост” гр. Силистра; Сдружение „Деспа” гр. Дряново; Сдружение „Зачатие”; Фондация „Движение на българските майки”; Клуб на многодетните родители „Пълна къща”; Family for every child; Портал az-deteto.com; Сдружение „Приятели на децата” Италия - кл. България.
2.    Запознаване на институциите с проблемите и иницииране на диалог с цел скорошното им решаване.
Участие в срещата взеха представители на следните институции и неправителствени организации: Комисията по труда и социалната политика към НС; Комисията по здравеопазване към НС; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; Агенция по заетостта; Национален осигурителен институт; Национален Статистически Институт; Комисия за защита от дискриминация; Дирекция „Образование” към Столична община; Дирекция „Здравеопазване” към Столична община; Комисия по транспорта към Столичен общински съвет; Икономически и Социален Съвет; КТ „Подкрепа”; Сдружение „Деспа”, гр. Дряново; Фондация „Движение на българските майки”; Фондация „Двойна радост”, гр. Силистра, а от фирма „Егида” изпратиха писма в подкрепа на каузата ни, но не успяха да присъстват.
Кръглата маса бе отразена от представители на редица медии - ББТ, 7 дни, ТВ „Икономика”; тематично предаване за близнаците – „Жените с Марта Вачкова”, Канал 1; интервю в списание „За хората”, в-к „Стандарт”; участие на Крум Савов, лице на кампанията, в тв играта „Един срещу всички” по Нова ТВ; съобщение списание „Жената днес”.
 
Допълнителни срещи с представители на законодателната и
местната власт и постигнати резултати
 
Проведена бе среща с Весела Драганова, член на Комисията по социална политика към НС и председател на Партията на жените, в рамките на която бяха обсъдени сроковете и разпределена работата по изготвянето на законопроект за по-доброто регулиране на Отчет 6, майчинството за близнаци, който бе внесен от парламентарната група на НДСВ през септември, 2007 г. Проведена бе среща и с Христина Христова, член на Комисията по социална политика към НС за обсъждане внасянето на законопроект за майчинството при близнаци. Състоя се среща с Борис Цветков, член на транспортната комисия и комисията за безопасност на движението на децата към Столична община и също общински съветник от квотата на БСП. С него бяха обсъдени възможните начини за постигане на достъпна градска среда. Изпратено бе писмо до министър Масларова във връзка с предложенията ни по модул 1 от Кръглата маса. Проведена бе среща в рамките на работна група към отдел „Образование” в Столична община относно правата на близнаците при записване в детски заведения.
       Основната ни задача бе подготвянето на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с цел майките на близнаци да получават допълнително обезщетение за бременност и раждане и допълнително обезщетение за отглеждане на малко дете. Другият акцент бе поставен върху осигуряването на предимство за близнаците при прием в детските заведения в София.
          Работата на звеното беше групирана основно в следните дейности:
 • Програмата „ В подкрепа на майчинството”, по която Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" е партньор на МТСП;
 • Работа по законопроект за майчинството на близнаци съвместно с Христина Христова и Весела Драганова;
 • Участие в работна група за въвеждане на електронен регистър за прием на деца в детските заведения в гр.София;
 • Участие в обсъждането на бюджета на ДОО за 2008г. и държавния бюджет за 2008г. в комисиите на Народното събрание и организиране на пресконференция във връзка с предложенията ни свързани с бюджета.
      През цялата 2007 г. СНБМ осъществяваше и дейност по консултиране на родителите в портала BG-Mamma (www.bg-mamma.com) по различни социално-правни въпроси, свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца. Така Сдружението изпълни и другата си мисия - да бъде посредник между родителите и институциите.
 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team