Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Новини -> Новини 2006 г. :
 
Мирни протести
        Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" организира два национални протеста (на 1 юни и 1 юли 2006 г.). Едновременно в шест български града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Пазарджик - настояхме държавата, в лицето на Министерството на труда и социалната политика, да ревизира отношението си към жените, на които предстои раждане. Електронната подписка, която организирахме в подкрепа на нашите искания, бе подписана от над 17 000 души в рамките на няколко дни. Благодарение на нашите протести парламентът промени досегашното 135-дневно обезщетение за бременност и раждане, като го увеличи на 315 дни.
 
 
Заварено положение
             На 25 август 2006 г. Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" проведе пресконференция, на която настояхме да се изясни третирането на майките в т.н. “заварено положение” към 01 януари 2007 г., съгласно новите промени в Кодекса за социално осигуряване. При срещата с медиите оповестихме и нашите предложения за изменение на Закона за семейните помощи за деца и Закона за облагане доходите на физическите лица.

         Благодарение на активната ни гражданска намеса в общественото пространство се заговори за проблемите, съпровождащи отпускането на еднократната целева помощ за първокласниците през 2006 г., както и за трудностите, съпътстващи отглеждането на едновременно родени или породени деца и липсата на гъвкава система за обезщетяване при многоплодна бременност.

 

Развитието на столичното образование

             На 17 и 18 ноември 2006 г. се проведе семинар, организиран от Столична голяма община, Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Фондация “Интермедия”. Представители на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" участваха в разработването на подробен план по проблемите на детските градини. Сдружението взе участие и в изготвянето на Комуникационната стратегия на визията за развитие на столичното образование.
            Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" заяви активно гражданската си позиция по отношение на проблема с липсата на достатъчно места в детските заведения в София. Благодарение на нас в общественото пространсто се заговори за нуждата от въвеждане на единна информационна система за прием. При срещата си с директорите на детски заведения и експерти от дирекция “Култура и Образование” на СГО, предадохме обоснованите тревоги на много родители, свързани с хигиената, храненето и възпитанието на децата, както и нуждата от повече прозрачност в работата на персонала и ръководството на яслите и градините. Засегнахме и въпросите за нуждата от подобряване и обезопасяване на материалната база в яслите и детските градини, организиране на среда, подходяща за деца със СОП, информационно осигуряване на детските заведения, повдигнахме въпроса за нуждата от логопед и педагогически съветник.
 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team