Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
За нас -> Членство :
 
Метод за кандидатстванеСдружение "Настоящи и бъдещи майки" е изградено на доброволна основа и не поставя ограничения за прием на нови членове. Единственото условие е желаещите да станат членове на Сдружението да полагат усилия за постигането на целите на Сдружението, в дух на толерантност и равнопоставеност. Членове на СНБМ могат да станат както физически, така и юридически лица.

Кандидатстването става по следния начин:

1. Кандидатите за членство в Сдружението заявяват желанието си чрез попълване на заявление на хартиен носител с подпис на заявителя.

Адресът на Сдружението е:
 

ул. "Бигла" 51, ет. I

1164 София

Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"2. Срокът за разглеждане и отговор на подадените заявления е 10 календарни дни считани от датата на получаване на заявлението на хартиен носител.

3. При одобрението на заявлението за членство на заявителя се изпраща писмо с покана да заплати определения членски внос по банков път или в касата на Сдружението. Членският внос е 20 лв., като може да бъде заплатен и на две вноски. Срокът за внасянето на членския внос е до 20-ти януари първата вноска и до 20-ти юли за втората вноска или в 10 дневен срок след приемането на нов член.

Сметката на сдружението е:
    IBAN : BG20 FINV 9150 12BG N0IQ E7
    BIC: FINVBGSF
    Първа инвестиционна банка
    Титуляр - Сдружение "Настоящи и бъдещи майки".
    Основание за плащане: Моля вписвайте име и фамилия.

4. Данните на новия член постъпват в базата с данни на Сдружението.

5. До членовете на Сдружението периодично се изпраща информация по електронна поща с новини, инициативи и други свързани с работата на СНБМ.

Устава на сдружението можете да прочетете тук    

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team