Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Новини -> Новини 2013 г. :
 
Във връзка с обсъжданите проектозакони за ЗДБРБ и ЗБДОО за 2014 г. Сдружение Настоящи и бъдещи майки депозира в НС и МТСП своето становище, с което изразява категоричната си позиция, че при липсата на семейно подоходно облагане детски надбавки трябва да се изплащат на всички деца, без подоходен критерий. 
 
         Едно от най-честите искания по време на миналогодишните родителски протести бе именно месечните помощи за отглеждане на дете да се полагат на всички български деца. Предвид тежката демографска ситуация в страната изразяваме и становището си относно 24-месечния период за изчисляване размера на първата година от майчинството. Практиката показа, че за спиране на злоупотребите беше достатъчна и 18-месечна база, като по-дългият период всъщност ощетява отговорните родители, които отлагат създаването на семейство, за да може бъдещата майка да натрупа повече стаж. Наред с късното раждане на първо дете, желанието за натрупване на професионален опит е сред основните причини за несъздаването на повече деца, особено в групата на образованите и работещи родители.

          Официалните данни за демографския срив са повече от стряскащи. В общественото пространство мнението по въпроса е еднозначно. Мерките, които незабавно трябва да се вземат, следва да са осезаеми. Стимулирането на двудетния модел трябва да се осъществява не само чрез диференцираните детски надбавки за второ дете и изплащането им на всички семейства, без оглед на доход, но и чрез преразглеждане и съкращаване на 24-месечната база.
 
 
 
 
Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност
19 септември 2013
 
         
Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” участва по покана на Фондация „ЕкоОбщност” в конференция на тема  “Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност”. Д-р Изолде Браде - Ръководител проект, откри форума и сподели опита си от работа по темата в други европейски градове. Присъстваха представители на граждански организации, местна власт, Столичен общински съвет, урбанисти, архитекти и други заинтересовани страни от дискусия по въпросите на организиране и провеждане на политиките за транспорта и движението в столицата. Конференцията отбеляза и началото на проект „София - град на бъдещето, зелен, мобилен и атрактивен за живот“, който трите организации-домакини - Фондация „ЕкоОбщност”, Лайбниц институт за регионална география и фондация „Зеленика“, осъществяват до м. май 2014 г. Целта на конференцията беше представяне на проекта и предоставянето на форум за диалог между гражданските организации и местната власт по отношение на политиките и практиката за гражданско включване по темата за градска мобилност. Във втората част на деня имаше по-тясно ориентирана дискусия за ролята на бизнеса в насърчаване на по-устойчивото придвижване в града чрез кампании сред служителите и конкретни икономически-обвързани мерки. СНБМ споделиха своя опит по отношение достъпността на градската среда за хора със затруднения в придвижването като майки с детски колички, хора с увреждания, велосипедисти. Бяха посочени конкретни проблеми, които вече са били предмет на обсъждане във форума БГ-мама, ФБ страницата на Сдружението, други мероприятия.
 
 
Още за конференцията:
http://www.bepf-bg.org/news/%E2%80%9E%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%E2%80%94-%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%E2%80%9C/135.html
 
 
*****
 
 
Наближава месец септември и съответно времето за училищни покупки, затова напомняме за ученическата чанта
 
*****
 
Във връзка с тиражираната в медиите позиция на "Организациите на майките" относно случващите се в страната протести и контрапротести, Сдружение "Настоящи и бъдещи майки", като създадено и функциониращо от 2006 г. НПО, изразява следната позиция:
СНБМ не е организатор, съорганизатор на и не е подкрепяло официално протестите, контрапротестите и техните искания, започнали през месец юни и продължаващи през месец юли на 2013 г.
През годините сме изразявали ясно мнението си във връзка с конкретни предложения на институциите, касаещи децата и тяхното отглеждане от родителите им. Продължаваме да го правим и в момента, въпреки създалата се ситуация, като изказахме своето становище във връзка с увеличение на майчинството през втората година на 310 лв., както и например на ниво общини във връзка с приема в и работата на детските ясли и градини през летните месеци.
Считаме, че исканията на протестите и контрапротестите излизат извън рамките тясната компетенцията на СНБМ и съответно няма как да изразим официална позиция. Нашите членове и симпатизанти винаги са имали свободата да се включват в масови, медийни и други прояви по свой личен избор и в случая според своите виждания и убеждения могат да участват или да не участват в протестите и контрапротестите, това е тяхно право.
Оставаме отворени за диалог по въпросите, свързани с децата и техните майки.
С уважение,
Веселина Гачева
Председател на УС на СНБМ
 
*****
 
 
*****
 
Във връзка с приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на ЗБДОО за 2013 г. СНБМ съвместно с ИКПГБД внесе в НС отворено писмо
 
 *****
 
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ"
 
Управителният съвет на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" свиква редовно Общо събрание (ОС) на 14 април 2013 г., неделя, от 11:00 часа. в гр. София, на адрес: София 1202, ул. “Веслец” №45, ет. IV, ап. 13 при следния дневен ред:
1. Обсъждане предложения за промени в Устава на СНБМ и гласуване;
2. Избор на нов УС на СНБМ;
3. Други.
 
Поканват се всички членове да участват в общото събрание лично или чрез представител по реда на чл. 28, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Регистрацията на членовете и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 10,45 ч. и ще се извърша срещу представяне на документ за самоличност за членовете и на документ за самоличност на законните представители и/ или пълномощниците на членовете. В случай че някой от членовете упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.
 
При липса на кворум, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на СНБМ, събранието ще се проведе същия ден от 12,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
 
За повече информация: http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=708342.new#new
 
 
*****
 

 

 

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за Вас, родители!
 
Парти-агенция "Малчуган-Великан" е дългогодишен партньор на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки". Много от нашите детски празници нямаше да са възможни без тях. Налице е явна злоупотреба с патентованата им търговската марка от Гергана и София Найденови от гр. Гоце Делчев, които са я използвали, за да изкарват пари неправомерно, уронвайки името и престижа на Малчуган-Великан.
 
След свързването на Малчуган-Великан с въпросните лица, страницата им е била променена от "Малчуган-Великан" на "Малки Великани", което по същество е същото и въвежда в заблуда потенциалните и настоящи клиенти на оригиналната агенция. Според представляващите Малчуган-Великан, както и според СНБМ, не е законосъобразно, нормално и редно те да работят с деца без нужното образование и опит, без регистрирано търговско дружество и да прибират пари под масата. Правото на ЕС и действащата нормативна уредба в страната следва да се спазват от всички.

Повече информация можете да получите тук 
 
 
 
*****
 
Становище на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" във връзка с проект на Закон за предучилищното и училищното образование
 
*****
 
 
Позиция на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" във връзка с националния протест, организиран на 9 февруари от Инициативен комитет "За повече грижи за децата в България"

ИК "За повече грижи за децата в България" организира втори национален протест, който ще се проведе на 9 февруари 2013 г., събота, от 11:00 часа пред общините в градовете от страната и по същото време с митинг-шествие в столицата с начален пункт Паметника пред Народното събрание /Коня/. СНБМ няма промяна в позицията си и подкрепя част от исканията на Комитета, а именно:
1. Обезщетение за отглеждане на дете през втората година, равно на МРЗ;
2. При липсата на семейно подоходно облагане да бъдат изплащани детски надбавки за всички деца;
3. Във връзка с подобряването на условията в яслите и детските градини да се  открият нови детски заведения, които да осигурят достатъчно места за всички деца, при спазване на нормативно установената численост в групите.
Позицията на Сдружението по тези въпроси е заявявана многократно официално още от неговото създаване през 2006 г.
Призоваваме всички свои членове и симпатизанти да се включат в протестите по места, ако те са организирани съгласно законовите разпоредби и без да нарушават действащата нормативна уредба по опазване на обществения ред.
Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" отново се разграничава от всякакви политически партии и движения, които могат да вземат участие в протеста.
 
Постерът може да бъде изтеглен във формат А4 от тук:

 

 

 
 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team