Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Новини -> Новини 2010 г. :
 

 

Запознайте се с проучването ни за теглото на ученическата раница зад граница.

 

*****

 

          Преди една година Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” стартира инициатива „За по-леки ученически раници”. Предвид разнопосочните отговори на институциите, ние продължаваме да се борим заедно с родители, издатели и МЗ, в чието лице намерихме съмишленици. Потърсихме подкрепа от медиите, на които изпратихме писмо с опита, който събрахме до момента. С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.

  

*****

  

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” не подкрепя увеличението на на базата за изчисляване на обещетението за  бременност и раждане от 12 на 18 месеца.

  

        Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" изразява тревога и несъгласие с обявените намерения на правителството за изменение на чл.49, ал.1 КСО. В §6, т.4 от ПЗР на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване, а именно предвиденото за 2011 г. увеличение на базата за изчисляване на обещетението за  бременност и раждане от 12 на 18 месеца.

          Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” депозира в НС писмо от 29.10.2010 г., в което изразява своите мотиви и опасения. С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.

 

*****

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ


     Управителният съвет на “СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ” свиква редовно Общо събрание, което ще се състои  на 30 октомври 2010 г., събота, от 10,00 ч.  в гр. София, на адрес: кв. Слатина, бул. Гео Милев 158, сградата на ВТУ “Тодор Каблешков”, при следния дневен ред:

1. Обсъждане предложения за промени в Устава на СНБМ и гласуване
2. Избор на нов УС на СНБМ
3.Други

     Поканват се всички членове да участват в общото събрание лично или чрез представител по реда на чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ. Регистрацията на членовете и техните представители за участие в общото събрание ще започне в 9.45 часа и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност за членовете и на пълномощно и документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на членовете.

     Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на седалището на сдружението, считано от датата на обнародване на настоящата покана в “Държавен вестник”.

     При липса на кворум на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на СНБМ събранието ще се проведе същия ден от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

 

*****

 

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” заведе три дела срещу Столична Община

 

          Поради системните откази за предоставяне на обществена информация и изчерпване на всички възможни варианти, СНБМ посреща деня на детето с три заведени дела срещу Столична Община.

          Проблемите, свързани с недостига на места в детските заведения на територията на София и липсата на добре поддържани и безопасни площадки за игра, са известни на широката общественост от няколко години. Един от приоритетите на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) е да съдейства за намирането на решения на тези проблеми. За съжаление съвместната работа на СНБМ със Столична община (СО) е поставена пред изпитание, поради системните откази за предоставяне на обществена информация.

          По жалби на СНБМ срещу мълчалив отказ на кмета на СО по заявления за достъп до обществена информация, в Административен съд – София град са образувани три съдебни производства. 

          В началото на ноември 2009 г., СНБМ отправи писма, а впоследствие и официални заявления по реда на закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за предоставяне на наличната информация относно:

1. Броя на записаните деца в детски заведения на територията на СО и основанията за тяхното класиране и записване;

2. Ползването на сградата на бившето 25 ОДЗ, понастоящем частна общинска собственост, представляваща яслен блок и северно крило на градински блок (І и ІІ етаж) в ж.к. „Младост 1”;

3. План-график на дейностите за постигане на съответствие с нормативните изисквания за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

В законоустановените срокове, определени в чл. 28 от ЗДОИ, същата не беше предоставена и СНБМ обжалва мълчаливите откази по съдебен ред.

          Исканата от Сдружението информация е обществена, по смисъла на чл. 2 ЗДОИ, кметът на Столична община е задължен субект, по смисъла на чл. 3 ЗДОИ, процедурата по заявяване е спазена. Не е налице нито едно от основанията за отказ от предоставяне на достъп, по смисъла на чл. 37 ЗДОИ и информацията следва да бъде разкрита.

          СНБМ изразява своето безпокойство от факта, че представляващите Столична община системно не изпълняват нормативноустановените си задължения, не изпращат свои представители на съдебните заседания, не представят административните преписки в съда и с това значително затрудняват хода на производствата.

          По тези причини, в открито съдебно заседание от 28.04.2010 г., съдът  наложи глоба в размер на 500 лв. на кмета на СО. С определение е наложена глоба в размер на 50 лв. и на юрисконсулта, който е получил и не е изпълнил разпорежданията. Кметът на СО е задължен за четвърти пореден път да изпрати образуваните преписки. За всяко следващо неизпълнение съда може да наложи глоба в размер на 1200 лв. Твърдото убеждение на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” е, че заплащането на глоби, поради гореизложеното е възмутително и ненужно разхищение на средства от общинския бюджет. 

          Бездействието на служителите на СО поставя редица въпроси и един от тях е - необходимо ли е родителите да водят съдебни дела, за да получат информация, която се отнася до децата им?

 

За контакти и повече информация:

Саня Конакчиева, 0888 34 63 20

 

 


*****

Образованието на най-малките или как чрез „театър” и „игра” да учим децата да се хранят балансирано и здравословно

          В началото на 2010 г. Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, с финансовата подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, започна подготовката за изпълнение на проект за въвеждане на иновативни интерактивни образователни модули за изграждане на хранителни навици и култура в децата на възраст от 3 до 6 години в детските заведения на територията на Столична община. С помощта на актьори и с участието на деца и родители, в периода  април-юни 2010 г., в няколко столични детски заведения стартира пилотно провеждане на 24 интерактивни игри на тема „Здравословно хранене”. Целта е достигане до най-малката аудитория (деца от 3 до 6 години) по начин, който да остави трайна следа в детското съзнание и да съдейства за изграждане на правилни хранителни навици от най-ранна възраст.
В основата на инициирането на този проект е тревожната статистика от последните няколко години. През 2006 г. България е на второ място в света след САЩ по затлъстяване и свръх тегло сред децата. През 2008 г. страната ни продължава да е на челно място с 20% деца, страдащи от наднормено тегло и 5 % от децата - с регистрирано затлъстяване. През 2009 г. всяко десето дете е с наднормено тегло. Сред децата се увеличават и случаите на високо кръвно налягане, хранителни алергии, диабет, увреждания на опорно-двигателния апарат, гастрити и други.
За противодействие на тази статистика СНБМ изготви стратегия за цялостна кампания „Здравословно хранене в детска възраст”, която стартира през 2009 г. Част от тази кампания е идеята чрез „театър” и „игра” да се възпита култура на балансирано хранене у най-малките, като се въздейства върху:

  1. липсата на правилни хранителни навици в ранна детска възраст и в резултат  невъзможност на децата в по-зряла възраст да разграничават вредните от полезните храни поради силно въздействие и почти никакъв контрол върху рекламите на вредни храни, насочени към детската аудитория;
  2. липса на образователни модули за здравословно хранене в програмите за всички възрастови групи, т.е. изграждането на здравословни навици и култура не е застъпено в образованието на децата.
  3. недостатъчна информираност на родителите и персонала на детските заведения за принципите на здравословното хранене.


          Целта на проекта е да разработи и приложи добра практика за превенция на проблемите, свързани с нездравословното хранене и да съдейства за нейното въвеждане в утвърдените от МОМН образователни програми за най-малките.
 

*****

На 27 април СНБМ участва на Първото обществено обсъждане на проектозакона за училищно образование организирано от МОМН.

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=5721&sectionid=2&id=0000501

          До края на месец май СНБМ ще изпрати писмено становище относно законопроекта. Ще се радваме да чуем вашите мнения!

*****

Българските детски издателства подариха книга на 6100 нуждаещи се деца за 2 април - Международния ден на детската книга

 

 

         29 март 2010 г., София: Най-добрият подарък – книга, подариха на 6100 български деца в нужда 13 детски издателства за 2 април - Международния ден на детската книга.  Събитието е част от националната информационна кампания „Подарете на детето си книга – подарете му празник!”, инициирана от Асоциация „Българска книга” и Национална мрежа за децата.

         Всички деца над 3 години и младежи в социални домове в цялата страна (над 4 000) получиха книга, съобразена с възрастта и индивидуалните нужди на всеки от тях. Празник беше подарен и на повече от 2 000 деца от семейства в риск, подкрепяни от организациите членове на Национална мрежа за децата. Това стана възможно благодарение на съвместните усилия на 13 от най-големите български издателства - „Фют” , „Емас”, „Инфо Дар”, „Егмонт”, „Хермес”, „Пан”, „Златното пате”, „Прес”, „Багри”, „Ина”, „Дамян Яков”, „Кръгозор” и „Просвета”.

         Към българските родители се обърнаха Асоциация „Българска книга” и Национална мрежа за децата със съвместна информационна кампания „Подарете на детето си книга – подарете му празник”. Провеждана под патронажа на г-жа Зорка Първонова, кампанията цели да припомни на родителите колко важно е четенето за развитието на техните деца и да ги насърчи да изграждат у децата си позитивна представа за четенето и книгата като цяло.

         От 29 март до 4 април телевизионен и радио клип ще напомня, че подарявайки на детето си книга, ние му подаряваме много повече – послание, ценност, любов – подаряваме му истински празник. Кампанията ще бъде пренесена и онлайн – в най-големите форуми и социални мрежи, където ще започнат дискусии за четенето и детските книги.

         Медийни партньори на кампанията са: БНТ, bTV, МСАТ, VTV, Телевизия Враца, ТВ Варна, ТВ Стара Загора, Телекабел Пазарджик, Добруджа кабел, Кракра Перник, ТВ Око Благоевград, Прес ТВ Казанлък,

         Георги Богданов, изпълнителен директор, Национална мрежа за децата: „В последните години ставаме свидетели на сериозна промяна на ценностната система на българските семейства и от там и на децата ни. За съжаление част от тази промяна е и масовото изчезване на разбирането за книгата като ценност. Създадохме тази кампания като част от едно по-мащабно усилие за връщане на четенето в дневния ред на нашите деца и техните родители.”

         Василка Ванчева, зам.-председател на УС на Асоциация „Българска книга”: "Насърчаването на четенето винаги е било една от основните цели на Асоциация "Българска книга". Нашата мечта - не само като професионалисти, но и като родители - е да се приравним с постиженията на водещите европейски страни. Статистиките показват, че колкото по-четяща е една нация, толкова по-голям е нейният напредък в икономиката и науката, толкова по-висок е нейният жизнен стандарт. Включихме се в кампанията с желанието тя да стане начало на един непрекъснат процес на възвръщане на книгата в българския дом като носител на знание, мъдрост и удоволствие."

 

 

*****

         На 20 и 21 март СНБМ взе участие в Първата пролетна национална конференция „Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия”, която се проведе във Варна. Организатори на форума бяха Центърът за обучение, консултации и тренинг ZS консулт, Дворецът на културата и спорта, І основно училище във Варна и Дружеството на психолозите в България.
Конференцията даде трибуна за мненията и становищата на специалисти и представители на различните институции, както и на самите учители и родители относно причините за намаляването на авторитета на учителя в съвременното ни общество. Бяха представени и дискутирани добри практики за утвърждаване и издигане на социалния статус на българския педагог, обсъдихме идеи за бъдещи мерки и дейности, които да доведат до значителна промяна в отношението на ученици, родители, институции и обществото като цяло към тази изключително важна за неговото успешно развитие и функциониране професия. СНБМ представи Проект на Характеристика на ученика, която бе една от одобрените от МОМН за използването й в училищата.

*****

 

 

 

 *****

Настоящите и бъдещи майки на пазара на труда през
2010 - Европейска година за борба с бедността и социалното изключване
24-25 февруари 2010

 

 

 

         Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” участва по покана на АЛДЕ (Алианс на либералите и демократите в Европейския парламент) на семинар в Брюксел на тема  “Двойна дискриминация срещу жени”. На форума присъстваха участници от България, Великобритания, Белгия, Германия, Испания и Турция, които търсят начини за развитие на общностното законодателство по отношение създаването на по-благоприятна социална среда в Европа.

 

         В страните от Европейския съюз заплащането на жените спрямо това на мъжете е средно с 18% по-ниско, каза на семинара Белинда Пайк, директор на дирекция "Равнопоставеност между половете, действия срещу дискриминацията и гражданско общество" на ЕК. В Испания се прави детайлен преглед на цялото законодателство - включително на годишния държавен бюджет, за да се отстранят текстовете, пораждащи риск от дискриминация. Клодин Териер визира интересни практики от социалните политики на различни държави, като борбата в Белгия за поне 40% участие на жените във властта и във взимането на решения; създаването на социални услуги за семействата с малки деца чрез система от ваучъри; пенсионната система в Канада, където доходите на съпрузите се събират, делят на две и всеки от двамата получава пенсия в един и същи размер. Езра Текил от Сдружението на жените предприемачи в Турция сподели за наблюденията на своята организация върху пазара на труда в страна й. 

         Българският опит в областта също бе тема на семинара. Борбата на Центъра за независим живот за осветляването и противодействието на двойната дискриминация срещу жените  с увреждания представи  Капка Панайотова, негов ръководител.  

         Нашите представители - Ина Игнатова, председател на УС на СНБМ, и Сия Ангелова, член на УС, говориха пред европейската общност за проблемите от дискриминационен характер на настоящите и бъдещи майки на пазара на труда, сред които нежеланието на някои работодатели да наемат на работа жени във фертилна възраст поради вероятността да забременеят, излязат в майчинство и отсъстват от работа, за да се грижат за децата си; по-ниското им заплащане; неравностойните позиции в служебната йерархия, които заемат, независимо от по-високия си образователен ценз. 

 

         Според проучване на ЕС жените не се лекуват достатъчно от сърдечно-съдови заболявания поради факта, че мъжете се считат за по-често засегнати и на тях се обръща по-сериозно внимание. Последните данни обаче сочат, че жените умират по-често от сърдечно-съдови заболявания от мъжете. Затова според д-р Първанова здравните системи трябва да бъдат изчистени от дискриминационни рискове по отношение на жените. Радина Велчева, председател на Фондация „Искам бебе” и Ирина Попова, член на УС на Сдружение „Зачатие” говориха за защитата на жени с репродуктивни проблеми и за съществуващите случаи на неравнопоставеност при тях. Акцент беше поставен и върху германския опит по отношение здравните грижи за жени от културните малцинства.

 

Още за семинара:

http://europe.bg/htmls/page.php?id=27508&category=5

http://www.vsekiden.com/?p=65846

 

*****


 

          Предвид достигналата до СНБМ информация за невъзможността фактически съжителстващият с майката баща, да се ползва от правото на парично обезщетение за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст, считаме че е налице неоправдано  ограничаване на права. С това е накърнена грижата, насочена към детето. Не следва да съществуват ограничения, свързани с грижата за детето и децата да бъдат разделяни според това дали са родени от двойка в брак или в съпружеско съжителство.
           Призоваваме разпоредбите на чл.45, ал.4 КСО и §1, т.2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността да бъдат изменени и допълнени, като терминът съпруг/съпруга бъде заменен с майка/баща. Практиката показва и че въпросните ограничителни разпоредби не се прилагат буквално. Налице са случаи, в които на бащата се изплаща въпросното обещетение. От друга страна при стриктно спазване на тези разпоредби, майка която не е съпруга също не следва да разполага с това право. Тълкуванията на държавните институции по въпроса също са противоречиви. Напр. в писмо № 94-Ц-8 от 5.03.2001 г. относно паричното обезщетение за гледане на болен член от семейството от НОИ твърдят „за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, техните възходящи и низходящи по права линия.” В съсото писмо се казва и „Право на парично обезщетение за гледане на болно дете има майката, бащата както и бабите общо 60 календарни дни, ако са осигурени за всички осигурени социални рискове или се осигуряват за своя сметка за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест.” В отговор на МТСП от 29.05.2008 г. във връзка с чл. 45, ал. 1 КСО
          ДИРЕКЦИЯ "ТРУДОВО ПРАВО И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" също отговаря в този смисъл. Очевидно е противоречието при използването на термините съпруг/съпруга, майка/баща. При уредбата на отпуска за отглеждане на дете до двегодишна възраст КТ никъде не използва ограничението „съпруг”. От 01.01.2009 г. е в сила разпоредбата на чл.163, ал.7, според която „Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.” Според чл.18, т.2 от КОНВЕНЦИЯта  НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО държавите - участнички ще оказват подходяща помощ на родителите и настойниците по закон при осъществяване на тяхната отговорност по отглеждане на децата и ще осигуряват създаването на институции, улеснения и услуги за грижи за децата. Съгласно чл.47, ал.3 от Конституцията на Република България децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака. [ /color]В интернет страницата на НОИ има секция озаглавена           „Равнопоставеност на жените и мъжете” . В нея има отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете. Обръщаме се към отговорните институции с призив за промени в действащата нормативна уредба, съобразени с правото на ЕС, които да дадат възможност на фактически съжителстващият с майката баща, да се ползва от правото на парично обезщетение за гледане на болно дете.

 

   

*****

          Във връзка с разпространените през последните дни твърдения, свързани с повишаването на таксите за общинските детски заведения на територията на гр. София и цитираната от представители на Столична Община (СО) „твърда подкрепа” от страна на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки", изразяваме следната позиция... - цялото становище прочетете ТУК!

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team