Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Инициативи -> Детско хранене :
 

За провеждане на свързаните с инициативата ни за здравословно хранене интерактивни игри в детските заведения получихме финансова подкрепа от Фондация "Работилница граждански инициативи. Повече може да прочетете тук.

 

*****

 

В началото на 2010 г. Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, с финансовата подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, започна подготовката за изпълнение на проект за въвеждане на иновативни интерактивни образователни модули за изграждане на хранителни навици и култура в децата на възраст от 3 до 6 години в детските заведения на територията на Столична община. С помощта на актьори и с участието на деца и родители, в периода  април-юни 2010 г., в няколко столични детски заведения стартира пилотно провеждане на 24 интерактивни игри на тема „Здравословно хранене”. Целта е достигане до най-малката аудитория (деца от 3 до 6 години) по начин, който да остави трайна следа в детското съзнание и да съдейства за изграждане на правилни хранителни навици от най-ранна възраст.
В основата на инициирането на този проект е тревожната статистика от последните няколко години. През 2006 г. България е на второ място в света след САЩ по затлъстяване и свръх тегло сред децата. През 2008 г. страната ни продължава да е на челно място с 20% деца, страдащи от наднормено тегло и 5 % от децата - с регистрирано затлъстяване. През 2009 г. всяко десето дете е с наднормено тегло. Сред децата се увеличават и случаите на високо кръвно налягане, хранителни алергии, диабет, увреждания на опорно-двигателния апарат, гастрити и други.
За противодействие на тази статистика СНБМ изготви стратегия за цялостна кампания „Здравословно хранене в детска възраст”, която стартира през 2009 г. Част от тази кампания е идеята чрез „театър” и „игра” да се възпита култура на балансирано хранене у най-малките, като се въздейства върху:

  1. липсата на правилни хранителни навици в ранна детска възраст и в резултат  невъзможност на децата в по-зряла възраст да разграничават вредните от полезните храни поради силно въздействие и почти никакъв контрол върху рекламите на вредни храни, насочени към детската аудитория;
  2. липса на образователни модули за здравословно хранене в програмите за всички възрастови групи, т.е. изграждането на здравословни навици и култура не е застъпено в образованието на децата.
  3. недостатъчна информираност на родителите и персонала на детските заведения за принципите на здравословното хранене.


Целта на проекта е да разработи и приложи добра практика за превенция на проблемите, свързани с нездравословното хранене и да съдейства за нейното въвеждане в утвърдените от МОМН образователни програми за най-малките.

 

*****

 

 

 

Участие в Национален план за действие “Храни и хранене”

 

На 27 февруари 2009 г. екип «Хранене» изпрати официално писмо до проф. Стефка Петрова и н.с. І ст. Дора Овчарова с покана за среща, на която да се обсъдят:

·        издаването на нов рецептурник за детските заведения;

·        нормативните изисквания, определящи неговия статут;

·        възможността за участие на СНБМ в дейностите, свързани с реализирането на Националния план за действие «Храни и хранене 2008-2010».

Поради отсъствие на проф. Стефка Петрова, среща не бе осъществена. Редовен контакт и обмяна на сведения се поддържа чрез н.с. І ст. Дора Овчарова.

През второто тримесечие на годината СНБМ получи подкрепа от НЦООЗ за осъществяване на проект, финансиран от Национален план за действие «Храни и хранене 2008-2010». СНБМ следва да получи частично финансиране в рамките на 4 000 лв за организирането на интерактвивни игри и по-точно, за закупуване на книжки от издателство «Фют». Към настоящия момент Саня Конакчиева изготви проектодоговор от страна на СНБМ, но развитие по сътрудничеството все още не е осъществено поради спряно финансиране от страна на Министерство на здравеопазването.

 

Провеждане на информационна кампания за родители:

 

  • Въпросник за родителите

Екип «Хранене» изготви «Въпросник», насочен към родителите на деца във възрастовата група 3-6 г., който има за цел да проучи хранителната култура в семейството и в детското заведение, нивото на информираност на родителите по въпросите на рационалното хранене. Анкетата може да се попълва онлайн от сайта на СНБМ и чрез печатните й версии, които се разпространяват из детските градини, мероприятия на СНБМ, членове на Сдружението. Инициативата стартира в края на м. април и ще приключи в края на 2009 г.

До този момент са попълнени 1 085 онлайн анкети и около 100 бр. на хартиен носител. За целите на кампанията е необходимо събиране на още попълнени анкети.

 

Участие в други обществени кампании/предавания, свързани с рационалното хранене.

 

На 9 юни Изабел Басмаджиян участва в предаването «Часът на мама», което се излъчи на 7 юли. Темата засягаше храненето на децата и специален акцент бе проучването на СНБМ. Също така, БНР излъчи интервю с Изабел Басмаджиян по повод на анкетата и цялостната информационна кампания за родители.

На 21 юни екип „Хранене” участва в празника за Деня на бащата чрез разпространение на материали на СНБМ и анкетата ни за здравословно хранене.

В общото пространство на СНБМ към портала Бг-Мамма бе публикувана кампания на „Инициативен комитет на родителите, регистрирани в Бг-Мамма” (http://forum.bg-mamma.com/index.php?topic=388221.0) във връзка с нездравословното хранене в училищата. Екип „Хранене” изготви писмо, в което изразява съпричастността си към проблема и желанието ни да променим условията, в които растат най-малките - бъдещите ученици. Получихме незадоволителен отговор от страна на МЗ, в който се споменава грижата за здравето на децата като приоритет на министерството, но не споменава как се осъществява и реализира на практика тази загриженост.

В последствие „Инициативният комитет” бе регистриран като Асоциация „ДАР”. Теодора Пиралкова (Тео777) организира няколко последователни срещи с Маша Гаврилова от МЗ, г-н Даниел Вълчев (бивш министър на образованието), комисар Меглена Кунева. На работната среща в МОН, проведена на 30 юни, от страна на СНБМ присъстваха Правда Здравкова и Изабел Басмаджиян. От страна на държавните институции присъстваха бившия министър на образованието Даниел Вълчев и неговия екип, както и комисар Меглена Кунева чрез скайп връзка.

Считаме участието ни за успешно поради засиления медиен интерес към дейността на СНБМ и обещанията на комисар Кунева за участието ни в проекти към европейските фондове, свързани със здравословното хранене на децата.

На срещата през м. септември т.г. представител на СНБМ бе Фани Тодорова. Общото впечатление след срещата е, че МОМН неглижират проблема с храненето в училищата и в ДГ и поради липса на финансови средства не може да подкрепи развитието на образователни модули.

 

Продължение на кампанията ни от проведената през 2008 г. кръгла маса

 

До настоящия момент екипът на е развил инициатива като продължение на кръглата маса от 2008 год. По време на летния празник на 13 септември получихме информация, че новия рецептурник е почти готов и ще бъде част от Наредба, касаеща храненето на децата в детските градини (3-6 год.). НЦООЗ подготвя въпросната наредба, както и такава за млечните кухни. 

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team