Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Новини -> Новини 2009 г. :
 

 

 

        През ноември 2009 изпратихме на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, писмо във връзка с 25 ОДЗ, в което в момента се помещава частно езиково училище ЕСПА, за чийто ремонт Столична община не предвижда официално средства за ремонт.

 

***** 

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” не подкрепя увеличението на таксите за общински детски заведения поради липса на информация.

 

       Във връзка със зачестилите публикации в медиите, в които се цитира, че Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) подкрепя увеличаването на таксите за общински детски заведения, с настоящото категорично се разграничаваме от това и заявяваме, че СНБМ не е подкрепяло такова предложение.

       На проведената на 26.11.2009 г. регулярна среща на работната група към дирекция „Образование” на СО, в която участва и СНБМ, по молба на СО Сдружението се ангажира да предостави официално становище по  предложението.

       За целта, в нарочно писмо от 02.12.2009 г., Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” депозира в СО писмено предложение за иницииране на дискусионна среща с представители на Направление "Финанси, стопанска дейност, европейски програми и проекти" в СО, на която да бъде изяснена необходимата финансова информация, както и данни относно методиката за изчисление на сумите за издръжка на дете в общинско детско заведение. Изпратихме и писмодо г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София, и до г-н Минко Герджиков, зам.-кмет на гр. София, направление "Финанси, стопанска дейност, европейски програми и проекти". 

        След последващ анализ на горепосочената информация, обстоятелствата и аргументите в полза на необходимостта от тази стъпка в условията на икономическа криза, дефлация и непрекъснато растящо ниво на безработицата, както и вземайки предвид резултатите от извършено  проучване на обществените нагласи, СНБМ ще излезе с официално становище.

 

 

***** 

             На 27 ноември 2009 изпратихме до кмета на столицата г-жа Йорданка Фандъкова писмо с предложения за подобряване на градската среда в столицата, реконструкция и строителство на детски площадки в гр. София.

*****

          Проектът за партньорство на сдружение „Настоящи и бъдещи майки” с местните власти за реформиране предоставянето на общинска услуга за обслужване на детските градини на Столична община и осигуряване на публичност и прозрачност на процесите чрез осъществяване на граждански контрол върху изпълнението им беше класиран на първо място в ежегодния конкурс на "Форум Гражданско участие” (ФГУ)  за неправителствена организация с най-успешно реализирана инициатива. Наградата беше обявена вчера на годишната среща на форума. С второ и трето място бяха отличени „Спаси гората” – онлайн система за граждански сигнали в борбата с незаконното изсичане, разработена от BluLink и Модел за партньорско взаимодействие в третия сектор за гражданско участие, което е отличие за цялостна дейност на Сдружение „Клуб на нестопанските организации” в Търговище. Повече информация за идеите на форума може да получите от интернет страницата www.bgactivcitizen.eu .

 

*****

Мисия "Раница" е инициатива на СНБМ, с която се заехме през 2009 г. и която има за цел да обърне внимание към проблема с теглото на ученическите чанти в България. Събрахме мнения от майки от forum.bg-mamma.com и оформихме нашите предложения във официално становище, което изпратихме до г-н Божидар Нанев, министър на здравеопазването и до г-жа Милка Коджабашиева, зам.-министър на образованието, младежта и науката. Позицията ни беше представена на дискусионен форум "Ролята на училището за изграждане на здравословен модел на хранене и физическа активност", организиран по повод Четвъртата национална седмица за борба със зат;ъстяването, който се проведе на 23 ноември 2009. На него СНБМ представи и проучване за училищното хранене в различни страни - модели, от които можем да извлечем положителен опит.

 

*****

 

           От началото на месец ноември стартира сайтът onlinejobs-bg.com – първото българско пространство за работа от разстояние, създадено от майки за майки! Сайтът за професионално сътрудничество онлайн – onlinejobs-bg.com - е вдъхновен от идеята да даде възможност на майките в майчинство да поддържат своята професионална квалификация и  социален тонус като работят от дома си чрез личния си компютър и Интернет връзка. Сайтът за професионална реализация онлайн – onlinejobs-bg.com - ще функционира като база данни на кандидати за работа онлайн, които могат да бъдат откривани там и наемани от работодатели за осъществяването на работа от разстояние. Заедно с кандидатурите за работа сайтът ще публикува обяви на работодатели, които търсят да наемат професионалисти от различни области за сътрудничество чрез мрежата.

          Място за нов тип връзка между работодатели и кандидати, сайтът onlinejobs-bg.com се зарадва на подкрепата на сп. „9 месеца”, на предаването „Часът на мама”, на организации като Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” и Движение на българските майки.   

Сайтът onlinejobs-bg.com е създаден от ПРОМИС ЕООД, издател на списание „9 месеца” и медиен партньор на проекта, Александра Антонова, автор на идеята за сайта и негов инициатор, и Димитринка Цветкова,  рограмист и администратор на сайта.

 

*****

 

          По повод публикации в различни медии относно залегналите в проектобюджет 2010 двойно по-ниски еднократни помощи за майките на близнаци и заличаване на еднократната помощ за майките-редовни студентки, ние от Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) установихме несъответствие между съдържанието на доклада към проектозакона и заложените изменения.

          В тази връзка изпратихме отворено писмо до ПГ на ПП ГЕРБ, парламентарните комисии по бюджет и финанси, правни въпроси и труд и социална политика с молба за изясняване на противоречията.  Пълния текст на писмото можете да прочетете тук

 

*****

 

Скъпи родители, приканваме Ви да се присъдиним заедно към Фондация "За нашите деца" и Движение на българските майки за инициативата "Поход на бебетата"!

        Нека изминем 1 095 метра за всеки ден от живота на едно изоставено българче, които то прекарва в социален дом до навършване на 3-годишна възраст!

Повече информация ТУК!

♦ ♦ ♦

 Уважаеми родители, приятели и съмишленици!

Скъпи палавници от различни възрасти!

 

Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" има удоволствието да Ви покани на

 традиционния ни семеен празник в последните летни дни!

Бъдете отново с нас, за да се забавляваме и учим заедно! Очакваме Ви!

 

 ♦ ♦ ♦

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ" 

 

          Управителният съвет на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 5 септември 2009 г., събота, от 10,00 ч. в гр. София, на адрес: кв. Слатина, бул. "Гео Милев" 158, сградата на ВТУ "Тодор Каблешков", при следния дневен ред:
 1. Избор на нов УС на СНБМ
 2. Обсъждане предложения за промяна в Устава на СНБМ и гласуване
 3. Обсъждане предложения за промени във вътрешните правила на СНБМ и гласуване
 4. Други
         Поканват се всички членове да участват в общото събрание лично или чрез представител по реда на чл. 28, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Регистрацията на членовете и техните представители за участие в Общото събрание, ще започне в 9,45 ч. и ще се извърша срещу представяне на документ за самоличност за членовете и на документ за самоличност на законните представители и/или пълномощниците на членовете. В случай че някой от членовете упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.
         Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на седалището на сдружението, считано от датата на обнародване на настоящата покана в "Държавен вестник".
          При липса на кворум, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на СНБМ, събранието ще се проведе същия ден от 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

 ♦ ♦ ♦

 

Кърменето в извънредни ситуации

Готови ли сме?

Световната седмица на кърменето (ССК) е акцията с най-голям размах на движението за кърмене и се чества в повече от 120 страни по света!

Цели на ССК 2009     

    * да затвърди жизненоважната роля на кърменето при извънредна ситуация по целия свят;
    * да се застъпи в полза на активната защита и подкрепа за кърменето преди и при извънредна ситуация;
    * да предостави информация на майките, поддръжниците на кърменето, различните общности, лекарите, агенциите за помощ, дарителите и медиите как могат да оказват активна подкрепа на кърменето преди и при извънредна ситуация;
    * да стимулира и координира съвместната работа на хората, притежаващи умения за организация на кърменето и специалистите, оказващи помощ при извънредна ситуация.

    През тази година Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" е официален партньор в ССК на Ла Лече Лига, като участието ни се изразява в:

   * издаване и разпространяване на Кратко ръководство за кърмене;

   * участиe в прес-конференцията за откриване на ССК;

   * участие в Поход в подкрепа на кърменето - гр. София, 01.08., 17:00 ч., пл. "Св. Неделя"

   * провеждане на лекции "Кърмене и работа" в рамките на инициативата "С мама на кафе":   

        - гр. София, 01.08., 18:15 ч., Delano Garden (на зелената полянка пред bTV)
        - гр. Пловдив, 01.08., 10:00 ч., Градската градина (големия площад) * участие в Семеен пикник на зелено - неформална кърмаческа среща , гр. София, 02.08., 10:00 ч., Борисовата градина на централната полянка между "Слона" и езерото с лилиите.

        Очаквайте пълна програма на ССК по дни и градове!

        Разгледайте програма на събитията, организирани от Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" и Ла Лече Лига по дни и градове:

гр. Варна

гр. Габрово

гр. Карлово

гр. Пазарджик

гр. Пловдив

гр. Русе

гр. Сливен

гр. София

 

♦ ♦ ♦

 

Участвайте в проучването на

Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"!

 

 

 

Какво знаем за здравословното хранене?

Правилно ли се хранят и израстват децата ни?

Насърчаваме ли развитието на добра хранителна култура?

Даваме ли подходящ личен пример?

 

Попълнете анкетата ТУК!

 

♦ ♦ ♦

 

Реформата в образованието

      В началото на април 2009 СНБМ изпрати до г-жа Фандъкова, заместник - кмет на София, направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" и до г-н Даниел Вълчев, министър на Образованието и науката, своето становще за реформа в училищното образование. С пълният текст на становището можете да се запознаете тук

♦ ♦ ♦

Национална програма "В подкрепа на майчинството"

 

На 10 април т.г. СНБМ изпрати писмо до Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика във връзка със зачестилите сигнали от майки, които не могат да се възползват от програмата поради неустановени проблеми. Пълният текст на писмото, можете да прочетете ТУК.

♦ ♦ ♦

Становище на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"

във връзка с детските заведения в гр. Пловдив

   

   На 3 април т.г. СНБМ изпрати становище до кмета на гр. Пловдив, журналисти от в. "Монитор" и радио Пловдив, както и до Асоциация "Родители" по повод възникналите противоречия в портала за родители Бг-Мамма. СНБМ се разграничава от изявеното желание за протестни действия в града и от изложените искания в петицията на "Загрижени родители от град Пловдив". Пълният текст на писмото можете да прочете ТУК!

♦ ♦ ♦

Социалната несправедливост за родителите с близнаци и многознаци

 

     През 2008 г. Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” постави чрез множество срещи и писма с представители на изпълнителната власт и Столична община, следните искания:

* майката на многознаци да получава освен полагащото се обезщетение за бременност и раждане през първите 410 дни, също по едно допълнително минимално обезщетение за бременност и раждане месечно през целия този период, както и допълнително обезщетение за отглеждане на дете (240 лв. за 2009 г.) за всяко следващо дете от същата бременност през целия останал период от майчинството;

* отстъпка при ползване на услугите на детските кухни;

* запазване на предимствата за прием на близнаци в детските градини, поради приемането на нова точкова система за оценяване;

* въвеждане на двоен трудов стаж по време на срока на майчинството;

* възможност за използване на домашна помощничка за първите месеци след раждането;

* обръщане на внимание върху достъпната средата.

     През месец ноември 2008 г. СНБМ организира пресконференция относно удължаване срока на високо платеното майчинство и искането за допълнителни помощи за майките на близнаци, представено в изработения от нас Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). На пресконференцията СНБМ представи:

* статистически данни за броя на родените близнаци през 2007 г.;

* данни за м. септември, предоставени от КНСБ, относно разходите за издръжка на дете във възрастовата група 1 – 2 г.;

* аргументи в полза на исканията за допълнителни помощи за майките на близнаци.

      През 2008г. СНБМ постигна:

* по–високо заплащане за детегледачка, която отглежда близнаци по програмата „В подкрепа на майчинството”;

* запазиха се предимствата при прием на близнаци в детските заведения на територията на Софийска община;

* право на отпуск на бащата след изписване на бебетата от родилния дом.

* прие се промяна в ЗСПД, според която майките (осигурявани и неосигурявани) на близнаци във възрастовата група 1-2 г.  ще получават помощи в размер на 100 лв на дете. В настоящия момент обаче е внесено искане за промяна на закона, така че тези помощи да се получат наведнъж през първата година от майчинството. 

♦ ♦ ♦

 Наредба № 1 за условията и реда за устройството и

безопасността на площадките за игра

 

     В началото на месец февруари 2009 г. бе обнародвана в Държавен вестник НАРЕДБА №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

     За родителите на децата, които се явяват ползвателите на детските площадки, интерес би представлявало например, че площадките за игра се устройват в зависимост от предназначението им по възрастови групи на очакваните ползватели, а именно:

* до 3 години

* от 3 до 12 години и

* от 12 до 18 години

     Големината и броят на площадките за игра се определят в зависимост от показатели като вид на населеното място; демографска структура на населението; брой на жилищните единици в жилищната структура или на територията на населеното място; етажност и гъстота на застрояване на територията; наличие на свободни площи между сградите при условия на съществуваща висока степен на изграденост на територията; брой на очакваните ползватели на териториите за рекреационни дейности.

     Изискванията към устройството на площадките за игра, които се предвиждат в жилищните територии, в зависимост от възрастовите групи на ползвателите им са определени в таблица. Площадките за деца 3 до 12 години например трябва да са на от 5 до 400 m от сгради, с площ минимум 200 m2 (при брой на очакваните ползватели до 100) и да включват поне 3 пейки, 4 съоръжения за игра и 3 вида занимания за ползватели от съответната възраст и беседка. Поне половината от съоръженията на детската площадка следва да могат да се ползват и от деца със СОП. За всяка открита площадка за игра се поставя минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката. Информационните табели съдържат и най-малко следната информация за: стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт; възрастовите групи на ползвателите, за които е предназначена площадката; забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение; забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката; забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения; забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група; забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра; телефонните номера на бърза помощ, пожарна, полиция и др.

     За всяка площадка за игра се монтира ограда с височина най-малко 1 метър. По оградата не се допуска наличието на необезопасени стърчащи и остри елементи, които могат да наранят ползвателите на площадката за игра. За площадките за игра, разположени в паркове, огради се предвиждат по преценка на стопанина на съответната площадка в зависимост от конкретните условия и възможните рискове за безопасно ползване на площадката. Броят на кошчетата за отпадъци се определя в зависимост от големината на площадката, но не по-малко от две кошчета. Пясъчникът се предвижда и изпълнява с площ най-малко 10 м2, със стени с височина от 0,25 до 0,40 м от повърхността на пясъка, изпълнени или облицовани цялостно или частично с топлоизолационен, бързосъхнещ и гладък материал, като се осигурява и възможност за сядане по тях. Пясъчникът се предвижда като самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръжения за игра. Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото). Когато няма възможност за естествено засенчване, към конструкцията на пясъчника се предвижда подходящо цялостно или частично изкуствено засенчване. Твърди настилки се полагат само за площи от територията на площадки за игра, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщащи настилки съгласно изискванията на наредбата.

     Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра, разположени на открито, както и основното обновяване на съществуващи площадки за игра, се извършват при условията и по реда на ЗУТ. Обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито, могат да се ползват само, ако съответстват на изискванията за устройство и безопасност, определени по реда на наредбата. Поддържането и контролът на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от техните стопани. Контролът по отношение на общата безопасност при ползването на въведените в експлоатация площадки за игра се извършва от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите. Стопанинът на площадката за игра съставя план за контрола и поддържането й за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност. За целите на контрола и поддържането на площадките за игра може да се прилагат основните изисквания на БДС EN 1176-7 "Съоръжения за игра. Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване".

    Стопаните на съществуващи площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2013 г., като до 31 декември 2009 г. одобряват план-график на дейностите, които са длъжни да извършат за постигане на съответствие с изискванията на наредбата. Централните и териториалните органи на изпълнителната власт - стопани на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и закрито, предвиждат необходимите за утвърждаване разходи със Закона за държавния бюджет за съответната година, съответно с общинския бюджет, приет по реда на Закона за общинските бюджети, за планиране на нови площадки за игра, за привеждане на съществуващите площадки за игра в съответствие с изискванията на наредбата, както и за поддържане и контрол на площадките за игра.

    В заключение бихме искали да кажем, че привеждането на съществуващите площадки и изграждането на нови такива според стандарта във възможно най-скоро време, би зарадвало изключително много, както нас - родителите, така и техните ползватели, т. е. нашите деца.

 

 

 Световна седмица на кърменето 1 - 7 август 2009 г.

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team