Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Инициативи -> Реформа в образованието :
 

Реформата в образованието

 

 

СНБМ изпрати отворено писмо до проф. Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката, в което изразихме нашето становище по новия Проект за закон за образованието, а също и напомнихме за необходимостта от категорични мерки в посока намаляване на теглото на ученичесите чанти. С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Запознайте се с проучването ни за теглото на ученическата раница зад граница.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преди една година Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” стартира инициатива „За по-леки ученически раници”. Предвид разнопосочните отговори на институциите, ние продължаваме да се борим заедно с родители, издатели и МЗ, в чието лице намерихме съмишленици. Потърсихме подкрепа от медиите, на които изпратихме писмо с опита, който събрахме до момента. С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 27 април СНБМ участва на Първото обществено обсъждане на проектозакона за училищно образование организирано от МОМН.
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=5721&sectionid=2&id=0000501

До края на месец май СНБМ ще изпрати писмено становище относно законопроекта. Ще се радваме да чуем вашите мнения!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 20 и 21 март СНБМ взе участие в Първата пролетна национална конференция „Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия”, която се проведе във Варна. Организатори на форума бяха Центърът за обучение, консултации и тренинг ZS консулт, Дворецът на културата и спорта, І основно училище във Варна и Дружеството на психолозите в България.
Конференцията даде трибуна за мненията и становищата на специалисти и представители на различните институции, както и на самите учители и родители относно причините за намаляването на авторитета на учителя в съвременното ни общество. Бяха представени и дискутирани добри практики за утвърждаване и издигане на социалния статус на българския педагог, обсъдихме идеи за бъдещи мерки и дейности, които да доведат до значителна промяна в отношението на ученици, родители, институции и обществото като цяло към тази изключително важна за неговото успешно развитие и функциониране професия. СНБМ представи Проект на Характеристика на ученика, която бе една от одобрените от МОМН за използването й в училищата.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предложеният от СНБМ вариант за характеристика на ученика беше одобрен от работната група към МОМН.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 07. 03. 2009 г. СНБМ взе участие в организираната от Сдружение „Граждани за европейско развитие на България и Фондация „Ханс Зайдел” кръгла маса: ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО И МЛАДИЯ ЧОВЕК – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ. Като резултат от Кръглата маса, в началото на м. април СНБМ изпрати до г-жа Фандъкова, заместник - кмет на София, направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" и до г-н Даниел Вълчев, Министър на Образованието и науката, своето становище за реформа в училищното образование.

 През месец октомври СНБМ взе участие в работна група към МОМН за обсъждане на вида и съдържанието на характеристиките на учениците. СНБМ представи примерен образец на Характеристика на ученика, който бе одобрен от работната група и остана един от вариантите, който ще използват учителите. 

През 2009 г. Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" започна инициатива, целяща да намали теглото на училищните чанти в България. Събрахме мнения от майки от forum.bg-mamma.com и оформихме нашите предложения във официално становище, което изпратихме до г-н Божидар Нанев, министър на здравеопазването и до г-жа Милка Коджабашиева, зам.-министър на образованието, младежта и науката. Позицията ни беше представена на Дискусионен форум "Ролята на училището за изграждане на здравословен модел на хранене и физическа активност", организиран по повод Четвъртата национална седмица за борба със затлъстяването, който се състоя на 23 ноември 2009. На него СНБМ представи и проучване за училищното хранене в различни държави - модели, от които можем да извлечем положителен опит. 

През декември 2009 получихме отговор на нашето писмо от г-жа Милка Коджабашиева, зам.-министър на образованието, младежта и науката.

Няколко дни по-късно получихме отговор и от д-р Тенчо Тенчев, главен държавен здравен инспектор към МЗ. С текста можете да се запознаете тук: 1, 2, 3

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В началото на април 2009 СНБМ изпрати до г-жа Фандъкова, заместник - кмет на София, направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" и до г-н Даниел Вълчев, министър на Образованието и науката, своето становще за реформа в училищното образование. С пълният текст на становището можете да се запознаете тук

 


 

На 17 и 18 ноември 2006 г. се проведе семинар, организиран от Столична голяма община, Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Фондация “Интермедия”. Основна цел и тема на събитието беше Изработване на обща визия за развитието на столичното образование, формулиране на стратегически цели и дейности за реализиране.

Заедно с нас участие в семинара взеха експерти от дирекция “Култура и Образование” в СГО, директори на столични училища, ОДЗ и ДГ, председатели на няколко неправителствени организации и фондации, представители на различни институции и организации, чиято дейност е пряко свързана с проблемите на образованието на децата в предучилищна възраст и подрастващите.

В рамките на два дни формулирахме идеите си за това, каква искаме да бъде визията и мисията на столичното образование. Набелязахме основни стратегически насоки, които предстои да влязат в Стратегията за столично образование, както и общосподелени ценности, на които да се базира визията, насочени спрямо: обучаващия се, обучителя, семейство и родители, институциите,неправителствените организации, бизнеса, обществото.

Конкретната работа по стратегията се извършва от Консултативен съвет по образованието, включващ представителите на изброените организации, разпределени в 11 работни групи:

* по изготвяне на програмата за развитие на столичното образование;
* по разработване и въвеждане на общинска информационна система;
* по оптимизиране на училищната мрежа;
* по финансирането и създаването на система финансова децентрализация;
* по въпросите на децентрализация управлението;
* за повишаване авторитета и социалния статус на учителя;
* по въпросите на обхвата на децата и учениците в системата на образованието;
* по международни контакти и сътрудничество;
* по въпросите на безопасността, противообществените прояви и опазване здравето и живота на учениците;
* по усъвършенстване нормативната уредба и институционална координация;
* по проблемите на детските градини.
 

СНБМ участва в проведения на 29 септември 2008 г. дискусионен форум “От „Народна просвета” към „училищно образование”: какво очакват от бъдещия закон общината, училището, родителите и учениците”.

 

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team