Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Инициативи -> Достъпна среда :
 

През втората половина на 2008 г. бе сформиран екип „Детски площадки, достъпна и безопасна среда”, чиято основна мисия е и да настоява за изграждането на нови и поддържането на настоящите детски площадки от ресорните институции в съответствие със стандартите за безопасност. Инициативата за подобряване на ситуацията с детските площадки в страната бе подета от Асоциация “Родители” (АР). От самото й начало представители на АР, СНБМ, както и родители от различни градове, поддържат сравнително добра комуникация чрез форума към портала за родители Бг-мамма. Бяха изпратени писма, сигнализиращи за проблеми и нередности до общините “Овча Купел” и “Триадица” в столицата, както и до общинската администрация на гр. Плевен. С най-голям успех могат да се похвалят членовете на СНБМ от Плевен, където техните искания, подкрепени от много майки в града, доведоха до реални резултати – демонтиране на опасни съоръжения, почистване и поддържане на съществуващи и т. н. Тяхната инициатива бе отразена и в регионални, и в национални медии.

През 2011 г. получихме, макар и със значително просрочие,  План-график от 2011 до 2013 гг. за дейностите по привеждане на площадките за игра, собственост на Столична община, в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Със съжаление установихме, че същият е непълен. Не ни беше предоставена информация относно площадките за игра в детските заведения. През 2012 г. след продължително настояване чрез няколко писма съдебното решение все пак беше изпълнено и получихме и План-график за реконструкция, модернизация на детски площадки и съоръжения за игра на териториите на общинските Целодневни детски градини, Обединени детски заведения и Самостоятелни детски ясли през периода 2012 г. - 2013 г. Същият беше качен и в интернет-портала БГ-мамма. Разпространихме във форума БГ-мамма информация за http://wheelmap.org/- сайт, разработен по проект, относно местата, достъпни с инвалидни и детски колички. За съжаление информацията в него се оказа непълна и за съжаление трудна за актуализация, така че продължихме да развиваме темата и във форума.

СНБМ ще продължи да търси от съответните общини информация относно план-графиците им на дейностите за постигане на съответствие с нормативните изисквания за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. През 2013 г. ще продължим да изискваме да ни бъде предоставена информация за поискания Столична община срок за удължаване срока за  дейностите по привеждане на площадките за игра в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, за което бяхме уведомени с официално писмо от г-жа Савина-зам.-кмет.

 

В началото на месец май влезе в сила НАРЕДБА №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Информация за наредбата беше качена на интернет-страницата на Сдружението

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team