Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Инициативи -> Издръжка на деца, отглеждани от единия родител :
 

Издръжка на деца, отглеждани от единия родител  

 

През пролетта на 2009 г. представихме предложенията си на заседание на Работната група на Народното събрание по промените на проекта за Семеен кодекс между първо и второ четене. За нас е успех премахването на горната граница на издръжката, запазването на правото на издръжка на пълнолетни деца до двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, приемането на принципа за изчисляване на минималната издръжка, както и разглеждането на исковете за издръжка по реда на бързото производство.

*****

След направени проучвания през месец септември 2008, изпратихме до премиера г-н Станишев писмо с настоятелна молба за промяна в Постановление № 38 на МС от 1.07.1985 г.

Предложихме както минимален размер на издръжката, така и механизъм за определянето й като процент от нетния доход на дължащия издръжка родител.

На 14 октомври подадохме в Народното събрание предложения за промени в текстовете на гласувания на първо четене проект на Семеен кодекс, които засягат издръжката на деца. Предложението ни бе представено и на организираната от Института за правни науки при Българската академия на науките с подкрепата на Комисията по правата на човека и вероизповеданията на Народното събрание на Република България и Центъра за изследвания и политики за жените, Кръгла маса на 10-11 ноември в зала 134 на Народно събрание на тема „Проектът за Семеен кодекс и новите семейства в България".

 
*****
 
С постановление на № 38 на МС от 1.07.1985 г.(посл. изм. обн. ДВ бр. 117 от 17.12.2002 г., в сила от 17.12.2002 г.) размерът на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца по чл. 85, ал. 1 от Семейния кодекс се определят като “абсолютно число в границите от 30 до 80 лв.”
 
По данни на КНСБ издръжката на дете през месец декември 2007 г. за различните възрастови групи е била:
- до 1 г.               231,56 лв
- от 1 до 3 г.       231,28 лв
- от 4 до 6 г.       246,39 лв
- от 7 до 13 г.     362,86 лв
- от 14 до 18 г.   407,63 лв
 
Същевременно през последните години от промяната на това постановление по данни на Националния статистически институт средното относително нарастване на индексът на потребителските цени за декември на посочената година спрямо същия месец от предходната година е било както следва:
- за 2007г. – 12,5%;
- за 2006 – 6,5%;
- за 2005 – 6,5%;
- за 2004 – 4,0%;
- за 2003 - 5,6%.
 
За периода 2006 – 2003 г. средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово правоотношение като цяло е нараснала с около 32 %, като увеличението е около 28 % за обществения сектор и около 40 % за частния сектор.
 

 

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team