Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Инициативи -> Изчисления и изплащане на обезщетенията и болничните за бременност и майчинство :
 

Промяна в размера и начина на изчисляване на обезщетенията и болничните за раждане и отглеждане на деца  

 Инициатива за запазване на еднократните помощи за майки на близнаци и майки-редовни студентки във връзка с предвиденото им отпадане, съгласно параграф 77 от проекта за закон за Държавния бюджет за 2010 г., приет от Правителството и внесен за обсъждане в НС на 29.10.2009 г.

СНБМ установи съществени противоречия между текстовете в проекто-закона и доклада към него, съгласно който „През 2010 г. акцент на семейната политика ще бъде насърчаване на раждаемостта чрез изграждане на благоприятна среда, която да позволи на българските семейства да отгледат и възпитат желания от тях брой деца.”

Въз основа на това, на 05.11.2009 г., СНБМ изпрати отворено писмо до ресорните парламентарни комисии (по бюджет и финанси, труд и социална политика и правните въпроси), и до ПГ на ПП ГЕРБ, с което аргументирано изрази своята позиция в защита на помощите, необходимостта от преразглеждане и отмяна на предложените изменения в нормативните актове, както и готовността си за диалог с институциите по този и други въпроси с обществена значимост и в сферата на дейност на Сдружението.

Инициативата на СНБМ получи отзвук в медийното пространство и широка обществена подкрепа. В резултат на това, чрез последвалите си изявления в медиите, институциите в лицето на Министър Младенов, Министър Дянков и г-жа Стоянова поеха ангажимент помощите да бъдат запазени чрез внасяне на необходимите поправки между двете четения на проекта за закон за Държавния бюджет за 2010 г в пленарна зала.

 
*****

През 2008 г. отново взехме дейно участие в обсъждането на законите за бюджета на ДОО и държавния бюджет. Бяха проведени срещи с депутати, изпратени писма до ресорните комисии и до председателите на парламентарни групи, взехме и участие в работата на комисиите, които обсъждаха бюджета.

Във връзка с обсъждането на законопроекта за Държавния бюджет за 2009 г. и законопроекта за бюджета на ДОО за 2009 г., СНБМ организира пресконференция, на която изрази становището си както по липсата на предложение за промяна на майчинството за близнаци, въпреки заявената готовност от страна на МТСП да предложат такава, така и по отпадането на предложението за удължаване на срока за получаване на обезщетение при бременност и раждане от 315 на 410 дни въз основа неправилно представени аргументи от страна на МТСП във връзка с конкретните разпоредби от проекта на Директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на

безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на  работнички родилки или кърмачки.

В резултат на усилията на СНБМ, НС прие следните промени:

 

  • осигуряваните поне една година майки ще получават 12 месеца 90% от заплатата си, а след това по 240 лв. до 2-годишна възраст на децата;
  • майките-студентки ще получават в продължение на една година допълнително социално осигуряване в размер на минималната работна заплата;
  • майките на близнаци ще получат 2400 лв. годишно и еднократно възнаграждение, а на тризнаци – 3600 лв.;
  • лобирахме и за даване право на бащите също да ползват отпуски при раждане на дете. Право на тези отпуски има съпругът или намиращият се в съжителство и живеещ в едно домакинство с майката, баща на детето. Бащите могат да ползват вече два вида отпуск: 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.
*****
 
Позицията си изразихме на двата национални протеста, които организирахме на 1 юни и 1 юли 2006 г. Електронната подписка, която организирахме в подкрепа на нашите искания, бе подписана от над 17 хиляди души в рамките на няколко дни. Благодарение на нашите протести парламентът промени досегашното 135-дневно обезщетение за бременност и раждане, като го увеличи на 315 дни.
На 25.08.2006 г. СНБМ проведе пресконференция, на която настояхме да се изясни третирането на майките в т.н. “заварено положение” към 01.01.2007 г., съгласно новите промени в Кодекса за социално осигуряване. При срещата с медиите оповестихме и нашите предложения за изменение на Закона за семейните помощи за деца и Закона за облагане доходите на физическите лица.
В резултат на усилената ни комуникация с отговорните институции:
1) Майките, намиращи се в т.н. “заварено положение”, бяха включени в обхвата на промените в КСО и се възползваха от по-високото заплащане до навършване на деветмесечна възраст на детето.
2) Обезщетението за отглеждане на малко дете се увеличи от 160 на 180 лева.
3) При семейства с породени деца ще се взима по-благоприятната за майката база за изчисление на обезщетението за второ дете.
4) Взехме участие в работната група на Министерството и труда и социалната политика за изготвяне на програмата "В подкрепа на майчинството".
5)  Взехме участие в дискусия относно необходимостта от Закон за подкрепа на българското семейство.
 
На 19 ноември 2007 г. Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) проведе пресконференция, на която изрази ясната си позиция по отношение на обсъжданите промени на Закона за държавния бюджет за 2008 г., проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и законопроекта за бюджета на ДОО за 2008 г. Предложихме:
  1. Данъчните облекчения за деца да не бъдат премахвани, а размерът им за 2008г да бъде индексиран с размера на инфлацията за 2007г.
  2. Да бъде увеличен прага на достъп до помощите по Закона за семейни помощи за деца от 200 лв. на 250лв, за да се разшири кръга от хора, които да бъдат поне частично компенсирани за намалението на дохода им предизвикано от въвеждането на плоския данък. Също така да бъде увеличен и размера им.
  3. Да бъде увеличен размера на майчинството за майките на близнаци, които получават майчинство като за едно дете.
  4. В Кодекса за социално осигуряване да бъде изрично записано, че размера на обезщетението за отглеждане на малко дете не може да бъде по-малък от минималната работна заплата за страната, тоест за 2008г. обезщетението за отглеждане на малко дете да бъде 220лв, а не предложените 190лв.

За съжаление данъчните облекчения за деца все пак бяха премахнати, въпреки силната подкпрепа от страна на медиите и обществото, както и на множество народни представители. Смятаме че политиката на правителството е крайно непоследователна, защото в продължение на две години ни уверяваше, че данъчните облекчения за деца са само „първа стъпка” към въвеждането на реално семейно облагане, а в крайна сметка и те бяха премахнати. Премахна се единственото облекчение за родителите, които работят, осигуряват се на реалната си заплата и съвестно плащат данъците си. С премахването на тези облекчения правителството дефакто подменя политиката на стимулиране на работещите родители с политика на подпомагане в още по-голяма степен на социално слабите родители.

Надяваме се правителството да спази предизборните си ангажименти и да разработи варианти за семейно подоходно облагане, които да бъдат подложени на широка обществена дискусия. 
Като частична компенсация за премахването на данъчните облекчения беше увеличен достъпа до помощите, отпускани по реда на Закона за семейни помощи за деца, както и размера на месечните помощи за отглеждане на дете и еднократната помощ при раждане.Това безспорно е крачка напред като се има предвид колко години не беше променян прага на достъп до тези помощи. 
Предложението ни във връзка с размера на обезщетенията за бременност и раждане и обезщетението за отглеждане на малко дете на майките на близнаци не беше прието. Беше внесен законопроект като предложение за изменение и допълнение на Закона за бюджета за 2008г., но той беше отхвърлен на 1-во четене в Комисията по бюджет и финанси с аргументи от страна на НОИ и МТСП, че ако майката на близнаци получавала повече от другите майки, това щяло да бъде нарушение на осигурителните принципи. А това, че НОИ плаща на една майка, която ражда 2 деца през период от няколко години 2 пъти обезщетение за бременност и раждане, 2 пъти обезщетение за отглеждане на малко дете, майката 2 пъти ползва правото на отпуск, а майката на близнаци ползва всичко упоменато само 1 път въпреки, че е заплащала същите осигуровки във фондовете на ДОО, не е ли нарушение на осигурителните принципи? Дефакто тези пари се спестяват от бюджета на ДОО, защото майката е имала „неблагоразумието” да роди веднъж повече от 1 дете и по този начин бива ощетена.
По отношение на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете, който се определя ежегодно в Закона за бюджета, още през 2006 г. СНБМ направи предложение за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, където да бъде изрично записано, че обезщетението за отглеждане на малко дете не може да бъде по-ниско от минималната работна заплата (МРЗ) за страната. Тогава от Комисията по труда и социалната политика ни бе отговорено, че подобен запис е излишен, тъй като и в бъдеще няма да съществува на практика такъв казус. През 2007г. отново бяхме поставени в ситуацията да се борим между 1- во и 2-ро четене за увеличаване на размера на това обезщетение, което отново беше заложено да бъде по-ниско от МРЗ. Смятаме, че е крайно време да бъде приет такъв запис в Кодекса за социално осигуряне, а не всяка година да сме в ситуацията да „молим” обезщетението да гони ръста на МРЗ и поне да не пада под нея. 
 
Изразихме своята позиция и в отворено писмо до държавните институции
 

 

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team