Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
Инициативи -> Майчино и детско здравеопазване :
 

Медицинско обслужване на деца, бременни и родилки

СНБМ е гражданска организация, обединяваща усилията на жени от цялата страна за подобряване условията за отглеждане на деца в България. Като настоящи и бъдещи майки, ние винаги сме се вълнували от съдбата на болните деца и всяка от нас е помагала, според възможностите си.
 
Считаме, че в сегашния си вид здравното законодателството и процедурите, насочени към подпомагането на тежко болни деца, е тромаво, сложно и неефективно. На мнение сме, че децата ни, следва да са приоритет номер едно за страната ни и нейните институции.
 
В предвидената за 2008 година кампания на СНБМ сме планирали да постигнем осигуряване на повече клинични пътеки за деца и бременни; пълно поемане от НЗОК на поне 1 опит за Инвитро; промяна на съществуващото законодателство по отношение децата, които се нуждаят от скъпоструващо лечение.
 
Тревожи ни и въпроса за скъпоструващото лечение на деца у нас и в чужбина. Не можем да проумеем факта как е възможно в XXI век у нас да умират деца, защото държавата не им осигурява лекарства или необходимото болнично лечение. Болно ни е да гледаме как отчаяни родители се мъчат по всякакви начини да наберат необходимите средства за лечение на детето им и да се борят и събират сами информация за клиники, възможности за лечение и т.н. Смятаме, че е редно държавата да поеме този ангажимент, да се грижи за децата си.
 
Едно от основните предложения, които имаме в тази връзка е да се потърсят варианти за премахване на ДДС върху дарения за тежко болни деца. Конкретен пример в тази насока са смс-даренията, с помощта на които се осигуряват сериозни по обем суми, но от които суми 1/6 отива в държавния бюджет. Не вярваме, че държавата има нужда да „печели” на гърба на тежко болни деца.
 
Бихме искали също да се потърсят начини и сме готови да работим заедно с институциите ни за това да се реорганизира работа на Фонда за лечение на деца в чужбина, в полза на осигуряването на по-гъвкаво и максимално съобразени с нуждите на децата практики и процедури. За съжаление наблюденията към настоящия момент показват, че процедурите на Фонда са много повече подчинени на държавническия апарат, отколкото на нуждите на децата, които в много случаи изискват спешни и гъвкави мерки.
 

Подобряване на Имунизационния календар на РБ и повишаване информираността на майките по отношение на ваксинациите

 

През 2009г продължи работата по стартиралата през 2008г инициатива за подобряване на Имунизационния календар и въвеждане на съвременни ваксини, съобразени с Европейските практики. Участвахме в кръгла маса към НС по проблемите на детското здравеопазване и в работната група към МЗ, която прие промените в Имунизационния календар, а именно да бъдат направени следните промени:

  • замяна на тривалентната БГ ваксина със Пентаксим;
  • добавяне на ваксината Превенар

Промените са одобрени от МЗ и се очаква приемане на бюджет 2010 за осигуряване на средства за тези промени, така че те да влязат в сила от началото на 2010 г.

 

В тази връзка СНБМ работи по следните задачи:

 

  • продължаваме да следим отпускането на финансови средства за прилагане на промените с календара през 2010г. Изпратили сме писмо до министър Нанев за потвърждение, че необходимите суми са заложени в бюджета за 2010 г. Очакваме неговият отговор.

 

  • във връзка с желанието ни за повишаване информираността на майките по отношение на ваксинациите и изявената готовност от МЗ (поет ангажимент от зам. министър Цветанов за качване на информация за ваксините в Здравният портал на МЗ) изпратихме писмо до новият министър на здравеопазването с молба за съдействие на експертно ниво и за кампанията като цяло. Очакваме отговора на министъра (за съжаление смяната на правителството забави тази инициатива).

 

Нашият план след получаване на информация от експертите е:

 

·        информацията за ваксините да бъде качена на сайта на СНБМ. За пълнота и полезност е необходимо в нея да присъстват следните моменти – защо ваксинираме, срещу кои болести са ваксините, какви се тези болести и доколко са опасни, възможни ли са странични реакции от ваксините, както и съвети децата да се ваксинират само ако са здрави и да бъдем по-внимателни с децата ни след всяка поставена ваксина.

·        да направим опит за разпространение на информацията и на други места в интернет- информационни портали, форуми и др.

·        информацията да бъде обсъдена с Асоциацията на педиатрите, да бъде инициирана активност за подобряване знанията на педиатрите относно ваксините и новостите в календара.

 

 

Писмо до г-жа Хурмузова във връзка с инициатива за промени в детското здравеопазване

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team