Вход за Членове
Полезни връзки Дарители


Стани член на "Сдружение Настоящи и бъдещи майки"!

 
За нас -> За нас :
 

      Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) е гражданска организация, която обединява усилията на жени от цялата страна, борещи се за по-добри условия за отглеждане на децата си. Идеята за формиране на сдружението се роди в интернет форума Бг-Мамма, където ние, българските родители, изразявахме недоволството си от липсата на адекватна политика по демографските проблеми в страната, обединихме се и насочихме енергията си към даване на градивни предложения за решение на въпросните проблеми.

      През 2006 г. за  по-малко от половин година успяхме да установим близки контакти с депутати, кметове и общински служители. Надяваме се да сме поставили началото на едно ползотворно сътрудничество между нас като граждани и институциите. Положителните промени в Кодекса за социално осигуряване, приети през 2006 г., са следствие и на нашата настойчивост. Те са пример за това, че гражданско общество в България вече има и то може да участва във вземането на решения по обществено значими въпроси.

      Конкретните цели, които СНБМ си поставя, са следните:

  • да подпомага реализирането на национална стратегия за преодоляване на демографската криза в България;
  • да инициира обществени дебати, както и да е медиатор между гражданското общество и институциите по проблемите на бременността, раждането и отглеждането на деца в България;
  • да участва в законодателни инициативи и предложения за изменения в нормативните актове свързани със социалната, здравната и образователната политика на държавата;
  • да предлага независима експертна оценка за състоянието на проблемите, свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца в България.

    Устав на сдружение “Настоящи и бъдещи майки”

 

 СНБМ от 2006 до 2013 гг.


    Само за няколко години Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" доказа, че се отличава от много НПО-та по това, че:
* инициира диалог и дебат с институциите;
* про-активно поставя важни за обществото въпроси;
* предлага конкретни решения, вместо само да сигнализира за нередности и проблеми;
* организира дискусии по значими проблеми;
* провокира политиците;
* експертно защитава идеите и предложенията си и безкористно се придържа към убежденията и целите си;
* на практика дава възможност на всеки да стане част от тези усилия.

    СНБМ има ясни позиции по въпросите на социалната и демографска политики в страната. Част от нашите предложения вече са приложени на практика, други ще продължим да отстояваме.

    Важната особеност на СНБМ е, че когато сме убедени в справедливостта на дадена кауза, не се отказваме. Невинаги успяваме, но тогава не смятаме, че се проваляме, а че сме опитали похвати, с които не сме постигнали желаната промяна. За нас това означава, че ще продължим да опитваме по различни начини да убедим институциите във важността на нашите инициативи и ще намерим пътища за тяхното осъществяване.

    Начинът ни на работа може да се опише така:
• ако не успеем от първия път - опитваме отново;
• ако пак не успеем - опитваме по друг начин;
• ако няма резултат - опитваме по-упорито;
• ако все още не сме постигнали целта си - опитваме по-дълго.

   На практика това означава, че през 2013 година ще продължим да настояваме за повече инвестиции в детските заведения и площадки, подобряване на условията, хигиената и храненето на децата в тях; детски добавки за всички деца без оглед дохода на родителите; реално семейно подоходно облагане и др.

   И през 2013 г. ще създаваме нови инициативи, ще продължим да организираме детски празници, кръгли маси с експерти от различни ведомства, ще правим пресконференции, ще участваме в медийното пространство, ще напишем десетки писма до различни институции, надяваме се да участваме в публични дебати и ще показваме, че от промени има нужда и те трябва да се правят непрекъснато.

   СНБМ осъзнава, че повечето решения, които ще се вземат през 2013 г. ще бъдат продиктувани от финансовата и икономическа криза и изборите. Повечето за съжаление ще бъдат в посока ограничаване. И въпреки това, и през 2013 ние ще се стараем да не позволяваме на политиците и бюрократите да кажат "не...", "не може", "...не става"... Защото, когато има желание и добра воля, всичко е възможно!

 
Copyright © 2007-2018 СНБМ. Develop by Visx-dvelop Team